Počas vírusových epidémií sú zubní lekári jednou z najohrozenejších skupín. Blízky kontakt s pacientmi, kontakt s telesnými tekutinami a manipulácia s ostrými nástrojmi zvyšujú riziko prenosu infekcie. Čo teda môžu lekári urobiť, aby ochránili seba, svoju zubnú ambulanciu aj svojich pacientov? Pripravili sme zoznam praktických tipov.

Chirurgické rúška, dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie odstupu môžu byť dostatočnými opatreniami pre širokú verejnosť. Zubní lekári však na to musia ísť oveľa komplexnejšie. Je to predovšetkým pre 3 hlavné spôsoby šírenia vírusov, ktoré úzko súvisia so zubnými ambulanciami:

 • šírenie vzduchom v dôsledku kontaktu s telesnými tekutinami a tvorbe kvapôčok a aerosólu,
 • šírenie kontaktom v dôsledku styku s ľudskými tekutinami, materiálmi, kontaminovanými zubnými nástrojmi a povrchmi v pracovnom prostredí,
 • šírenie kontaminovanými povrchmi v dôsledku schopnosti vírusov dlhodobo pretrvávať na rôznych povrchoch (čo môže viesť ku kontaminácii celej zubnej ambulancie).

Nedávna štúdia uverejnená v časopise International Journal of Oral Science sa zamerala na spôsoby, vďaka ktorým môžete napomôcť k prevencii infekcie vo vašej stomatologickej ambulancii a k ochrane seba, svojich zamestnancov a vašich pacientov pred vírusovým nakazením. Toto sú najdôležitejšie tipy:

1Vyhodnoťte stav svojich pacientov

Prvým krokom je identifikácia podozrivých prípadov ochorenia 2019-nCoV, ktorá pomôže predísť dlhodobému kontaktu s potenciálne infikovaným pacientom. Skríning pacientov pomocou pripraveného dotazníka a prijímanie primeraných opatrení na základe výsledkov dotazníka a telesnej teploty pacienta môže výrazne znížiť riziko. Predovšetkým by sa mala zmerať telesná teplota pacienta, pričom sa veľmi odporúča použitie bezdotykového čelného teplomera.

Nasledujúce otázky skríningu môžu pomôcť identifikovať potenciálnu infekciu:

 1. Máte alebo ste mali počas posledných 14 dní zvýšenú teplotu?
 2. Mali ste počas posledných 14 dní respiračné ťažkosti, ako je kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním?
 3. Prišli ste počas posledných 14 dní do kontaktu s pacientom s potvrdenou infekciou 2019-nCoV?
 4. Boli ste v úzkom kontakte s aspoň dvomi ľuďmi, u ktorých sa počas posledných 14 dní prejavila horúčka alebo respiračné problémy?
 5. Zúčastnili ste sa nedávno nejakých zhromaždení, stretnutí alebo ste prišli do úzkeho kontaktu s mnohými neznámymi ľuďmi?

Na základe skríningového dotazníka:

 • Ak pacient odpovie „áno“ na ktorúkoľvek z otázok týkajúcich sa skríningu a jeho telesná teplota je nižšia ako 37,3 °C, môžete liečbu odložiť o 14 dní po danej udalosti.
 • Ak pacient odpovie „áno“ na niektorú z otázok týkajúcich sa skríningu a jeho telesná teplota je 37,3 °C a viac, pacient by mal byť okamžite umiestnený do karantény a nahlásený infekčnému oddeleniu v nemocnici alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
 • Ak pacient odpovie „nie“ na všetky otázky týkajúce sa skríningu a jeho telesná teplota je nižšia ako 37,3 °C, môžete ho ošetriť s ohľadom na zvýšené ochranné opatrenia maximálnym úsilím zabrániť rozptylu látok alebo tvorbe aerosólu.
 • A na záver, ak pacient odpovie „nie“ na všetky otázky skríningu, ale jeho telesná teplota je 37,3 °C a viac, pacient by mal byť oboznámený o doporučenej lekárskej starostlivosti  a infekčných ambulanciách špecializovaných na 2019-nCoV.

2Zvýšte hygienu rúk

Aj keď primeraná hygiena rúk by už mala byť rutinou, jej zvýšenie môže zmierniť riziko šírenia vírusu.

Štúdia odporúča zubným lekárom dodržiavať nasledovné pokyny hygieny rúk (tzv. 2 x pred a 3 x po):

 • Pred vyšetrením pacienta
 • Pred stomatologickým zákrokom
 • Po dotknutí sa pacienta
 • Po dotyku s okolím a zariadením bez predošlej dezinfekcie
 • Po dotyku s ústnou sliznicou, ranou alebo poranením kože, krvou, telesnou tekutinou, sekrétom a exkrétom.

Okrem toho by mal personál venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby sa nedotýkal svojich očí, úst a nosa.

3Prijmite osobné ochranné opatrenia

Keďže sa kvapôčky vo vzduchu považujú za hlavný spôsob šírenia infekcie, odporúčajú sa ochranné opatrenia na troch úrovniach:

 • Štandardná ochrana personálu v ambulantnom prostredí: jednorazové ochranné čiapky, chirurgické rúška a pracovný odev (biely plášť), ochranné okuliare alebo ochranné štíty na tvár a jednorazové latexové alebo nitrilové rukavice.
 • Pokročilá ochrana zubných lekárov: jednorazový izolačný odev alebo chirurgické oblečenie na pracovnom odeve mimo štandardnej ochrany.
 • Zvýšená ochrana pri kontakte s osobou s potenciálnou alebo potvrdenou infekciou 2019-nCoV. Ak sa taká situácia naskytne a vy nemáte možnosť vyhnúť sa blízkemu kontaktu, je potrebné špeciálne ochranné oblečenie. Ak nie je k dispozícii, na pracovný odev je potrebné navliecť jednorazový ochranný odev a na obuv nepremokavé návleky.

4Pred stomatologickým zákrokom zvážte vypláchnutie úst

Pretože je 2019-nCoV citlivý na oxidáciu, odporúča sa pred procedúrou použiť ústnu vodu, ktorá obsahuje oxidačné činidlá ako 1 % peroxid vodíka alebo 0,2 % jódovaný povidón na zníženie obsahu ústnych mikróbov v slinách vrátane potenciálneho vírusu 2019-nCoV (všimnite si, že chlórhexidín, ktorý sa najčastejšie používa ako ústna voda, nemusí byť účinný pri zničení 2019-nCoV).

5Pokiaľ je to možné, používajte koferdam

Použitie gumených (latexových) blán môže významne minimalizovať tvorbu aerosólu alebo rozptylu obsahujúceho sliny a krv, najmä v prípadoch, keď sa používajú vysokorýchlostné násadce a dentálne ultrazvukové prístroje. Použitie koferdamu by mohlo znížiť častice obsiahnuté vo vzduchu o 70 %, do vzdialenosti cca 1 m, čo je teraz obzvlášť dôležité.

Pri použití gumenej blany by sa malo používať vysoko objemové odsávanie (kvôli aerosólu a rozptylu kvapôčok) spolu s klasickým odsávaním. Ak koferdam z rozličných dôvodov použiť nemôžete, použite na odstránenie zubného kazu a zubného kameňa manuálny nástroj, ako je Carisolv a ručný nástroj na odstránenie zubného kameňa. Minimalizujete tak tvorbu aerosólu.

6Využívajte protiťahové násadce

Vysokorýchlostné násadce bez protiťahových ventilov môžu nasávať a vylučovať detritus a tekutiny. Mikróby môžu ďalej kontaminovať prívod vzduchu a vody v stomatologických nástrojoch a potenciálne tak tiež spôsobiť krížovú infekciu.

Naopak protiťahové vysokorýchlostné násadce môžu podstatne zredukovať spätný tok orálnych baktérií a vírusov do prívodov v stomatologických nástrojoch. Preto sa dôrazne odporúča, aby sa v tomto období násadce bez protiťahovej funkcie nepoužívali, a ako ďalšie preventívne opatrenie sa využívali len protiťahové násadce.

7Pravidelne dezinfikujte verejné priestory

Aj keď sa vy vo svojej ordinácii snažíte urobiť maximum, iní to robiť nemusia. Preto by ste mali zaviesť účinné a prísne dezinfekčné opatrenia ako v prostredí svojej ordinácie, tak vo verejných priestoroch. Ordinácia by sa mala v súlade s dostupnými bezpečnostnými protokolmi pravidelne čistiť a dezinfikovať, rovnako ako aj verejné priestory a zariadenia, vrátane kľučiek, stoličiek, stolov a výťahov.

8Správne likvidujte zdravotnícky odpad

Nezabúdajte včas likvidovať zdravotnícky odpad, vrátane jednorazových ochranných prostriedkov. Vrecia viditeľne označte a manipulujte s nimi podľa požiadaviek pre nakladanie so zdravotníckym odpadom. Tiež majte na pamäti, že odpad vznikajúci pri ošetrení pacientov s podozrením alebo potvrdeným COVID-19 je považovaný za infekčný zdravotnícky odpad.

Nástroje a predmety pre opakované použitie by sa mali riadne dezinfikovať, očistiť, sterilizovať a uskladniť v súlade s miestnymi protokolmi.

Hoci nemôže žiadne z týchto opatrení samo o sebe zabrániť alebo vyliečiť COVID-19, všetky opatrenia dohromady môžu prispieť k udržaniu vašej zubnej ordinácie, personálu a pacientov v bezpečnejšom a zdravšom stave – či už vírusová epidémia prebieha, alebo nie.