Priniesli ste už niekedy svoju použitú zubnú kefku späť do Smile shopu? Viete, ako vyzerá proces separácie a recyklácie, kam putujú tony použitých kefiek a čo sa z nich následne stane? Prečítajte si príbeh o tom, ako produkt, ktorý doslúži, nemusí skončiť na skládke, ale vďaka šikovnému nápadu odhodlaného tímu a logistiky dostáva druhú šancu na život.

Kefky sa najskôr musia zbaviť hlavičiek

Vaša obľúbená kefka Curaprox je recyklovateľná, no nie však na 100 %. Zubná kefka je totiž vyrobená z dvoch rôznych plastov; rúčka je z polypropylénu, a vlákna sú zo špeciálneho patentovaného materiálu Curen®. Ide o kombináciu, ktorú na Slovensku zatiaľ nikto na jednotlivé plasty nevyseparuje, keďže recyklačné kapacity sú obmedzené a zmesové plasty sa u nás nerecyklujú.

Ročne sa na Slovensku predajú viac ako tri milióny zubných kefiek Curaprox, preto sa vedenie Curaprox Slovensko začalo zaoberať otázkou, akým spôsobom by sa ich nosný produkt dal zrecyklovať. 

„Chceli sme začať od seba a byť príkladom pre iných, a tak sme zobrali separáciu do vlastných rúk,” hovorí projektová manažérka Curaprox Slovensko Tereza Mináriková. 

Tím Curaprox Slovensko vymyslel spôsob, ako zo zubnej kefky získať čistý polypropylén – kvalitný, opakovane recyklovateľný plast, oddelený od iných druhov plastov. Pomocou „gilotínky”, nástroja, ktorý bol na mieru vyrobený pre kefku Curaprox, oddelia hlavičku kefky od rúčky, a tak získajú materiál vhodný na ďalšie použitie.

Cesta nájsť ten správny a bezpečný nástroj v sebe skrývala viaceré úskalia, no nakoniec sa firme podarilo dopracovať k pozitívnemu výsledku. 

Projekt recyklácie kefiek vznikol v roku 2017 a odštartoval na festivale Pohoda. Projektová manažérka Tereza s úsmevom spomína na nadšenú pani, ktorá prišla na Pohodu s dvadsiatimi použitými kefkami. Odvtedy sa firme za necelé štyri roky podarilo zrecyklovať viac ako šesť ton rúčok z odhlavičkovaných kefiek. 

„Vymysleli sme niečo, čo môže pomôcť celej krajine vyškriabať sa z posledných miest v EÚ v recyklácii vyššie − koše na triedenie odpadu,” dodáva projektová manažérka.

Kefky ďalej putujú do fabriky Polyplast pri Zvolene. Práve tam sa začína druhý život kefky curaproxky.

Kefky putujú do fabriky v Pliešovciach

Sídlo slovenskej firmy je už vyše 30 rokov v Pliešovciach pri Zvolene. Firma Polyplast vyrába rôzne súčiastky a komponenty z plastu, od automobilového priemyslu po spotrebný tovar.

Väčšinu komponentov aj celých objektov, ktoré firma vyrába, tvorí „prime” materiál, teda čistý plast. Len časť výrobkov, ako aj koše Curaprox, je z recyklovaného a 100 % recyklovateľného polypropylénu.

Vo fabrike pracujú ľudia z Pliešoviec a okolia. Kvalifikáciu na prácu mať nemusia, všetko potrebné sa naučia priamo vo fabrike. Najbližšia fabrika na spracovanie plastov sa totiž nachádza približne 100 km od Pliešoviec, školenie lokálnych zamestnancov je preto nevyhnutné.

Väčšinu výroby má na starosti počítačom riadený stroj a samotný operátor do výroby zasahuje len minimálne. Okrem operátorov výroby je na jednej zmene aj technický pracovník, ktorý obsluhuje stroj z technickej stránky a má na starosti chod a bezpečnosť výroby.

Pred roztavením sa kefky rozdrvia na malé kúsky

Ako to celé prebieha? V hornej časti stroja sa do veľkého kovového lievika nasypú podrvené kefky, odkiaľ sa postupne posúvajú smerom nadol, kde sa menia na drvinu.

Do tejto zmesi dávkovač farby podľa potreby primiešava žltú, modrú alebo hnedú farbu. Údržbár sype surovinu do lievika manuálne a stará sa o to, aby stroj pracoval, ako má. Ak sa objaví nejaká porucha, napríklad prestane dostrekovať farba, údržbár dýzu vyčistí, prípadne vymení.

Drvina sa pri vysokej teplote roztaví na tekutý plast, ktorý sa pod obrovským tlakom vstrekne do 1,5-tonovej matrice. V tejto matrici je vymodelovaná „medzera” pre kôš, ktorá dáva výrobku finálnu podobu. Forma sa skladá aj zo sústavy chladenia na ochladenie plastu a sústavy vyhadzovačov, ktoré kôš pretlakom vzduchu vysunú.

V hornej časti stroja je umiestnený robot, ktorý výrobky z plastu vyberie a položí ich na pás, odkiaľ v závislosti od programu spadnú do debny alebo priamo do palety. V prípade firmy Curaprox sú však koše zo stroja vybrané aj ošetrené manuálne. Operátorka koše vyberie, skontroluje, oreže a poukladá na seba.

Za tri týždne vyrobia takmer dvadsaťtisíc košov

Kôš vyjde zo stroja takmer hotový, no tým, že sa používa recyklovaný, pomerne nekonzistentný materiál, ktorého drvina je rôzne veľká, jeho parametre kolíšu. V závislosti od týchto parametrov preto trvá aj výrobný proces jedného koša od jednej minúty a 30-50 sekúnd.

Následne ho operátorka manuálne dočistí a opatrne oreže. Pracovať s recyklovaným materiálom je práve pre nerovnosti z hľadiska výroby nákladnejšie. Naopak, z hľadiska použitého materiálu je drahší „prime” materiál a výroba je menej nákladná.

Vo fabrike sa takto počas troch týždňov dokáže vyrobiť až 19 000 košov, ktoré sú po zabalení pripravené na rozvoz do škôl.

Recyklovanie kefiek v číslach

Za necelé štyri roky sa podarilo zrecyklovať viac ako šesť ton rúčok z kefiek.

Počas troch týždňov sa vo fabrike dokáže vyrobiť až 19 000 košov.

Za 100 kefiek akejkoľvek značky získava škola alebo trieda jeden kôš.

Ročne sa na Slovensku predá viac ako tri milióny Curaprox kefiek.

Zubné kefky Curaprox sa recyklujú od roku 2017. Prvý zber kefiek sa uskutočnil na festivale Pohoda.

Nové koše putujú do škôl po celom Slovensku

Okrem firmy Curaprox sa k osvete pridáva aj firma DPD, ktorá koše distribuuje do škôl. 

„Vďaka našej dlhoročnej spolupráci s DPD vieme tieto koše distribuovať do každej školy a zároveň zo škôl vyzbierať použité kefky na recykláciu. Za túto spoluprácu sme veľmi vďační a uvedomujeme si, ako veľmi je v tomto celom projekte jedinečný a dôležitý každý jeden článok,” hovorí Tereza.

Práve vďaka košom – jednoduchému výrobku z použitých kefiek – Curaprox prináša osvetu o správnom triedení odpadu priamo cez vzdelávacie inštitúcie medzi deti a ich rodičov.

Do zberu kefiek sa môže zapojiť každá škola. Za 100 použitých kefiek akejkoľvek značky získava škola alebo trieda od Curaprox jeden kôš na triedenie odpadu. Aj vďaka projektu EkoAlarm sa podarilo poslednú várku 19000 košov rozdistribuovať do slovenských škôl, kde okrem samotného koša na triedenie odpadu v niekoľkých vybratých školách prebehne aj osveta o správnom separovaní.

Curaprox a neziskové projekty

Začať od seba je kľúčová myšlienka na dosiahnutie zmeny. S takouto filozofiou sa firma Curaprox púšťa do nových neziskových projektov, ktoré sa dlhodobo snažia zlepšiť prístup spoločnosti v oblasti ekológie či vzájomnej solidarity. Pod heslom Čisté zuby sa nekazia už v roku 2005 rozbehli osvetový projekt Dental Alarm & Brusher, ktorý učí deti čistiť si zúbky pravidelne a správne.

Ďalší osvetový projekt, ktorého cieľom je učiť deti triediť odpad priamo vo vzdelávacích inštitúciách je Ekoalarm. Curaprox ho realizuje spolu so Živicou a Nadáciou Ekopolis. Zákazníkov sa snažia edukovať o správnej ústnej hygiene a prevencii, pričom sú všetky ich neziskové aktivity dlhodobo finančne udržateľné.