Niekto vníma Curaprox cez ikonické zubné kefky, iní si značku spájajú s návštevou dentálnej hygieny či farebného stanu na letnom festivale. Oblastí, v ktorých Curaprox rozvíja svoju misiu, je veľa. Vyjadruje sa k spoločenským témam, dáva priestor umelcom, podporuje matky na materskej dovolenke. Pozreli sme sa na najdôležitejšie piliere a hodnoty, ktoré súčasný Curaprox Slovensko za 15 rokov formovali.

Vzdelávanie najmladšej generácie 

Práve myšlienka vzdelávania bola začiatkom pôsobenia švajčiarskej značky Curaprox na našom trhu. „Rozhodli sme sa vytvoriť program, ktorý deti naučí čistiť si zuby, a predstavili sme ho švajčiarskej centrále. Chceli sme do vzdelávania zapojiť študentov zubného lekárstva a naučiť deti v materských školách aj na základných školách správne si čistiť zuby. Ueli Breitschmid, šéf spoločnosti Curaden, nám dal zelenú, ale povedal, že by bolo dobré založiť k tomu firmu,“ spomína Lucia Pašková na štart podnikania.

Spoluzakladateľka Curaprox Slovensko Lucia Pašková.

Od toho času prešlo niekoľko rokov, v rámci firmy vzniklo mnoho projektov a jeden z nich úspešne beží dodnes. Pri zrode Dental Alarmu, ktorý učí deti v školách, ako si správne umývať zuby, bol aj zubný lekár Adam Mikuš.

„Bol som druhák na vysokej škole. Už je to síce 10 rokov, ale pamätám si to veľmi jasne − v škole nám bol odprezentovaný projekt Dental Alarm, práca s deťmi a spolupráca s Curaprox. V tom čase som si to nevedel predstaviť, tak som poďakoval a spoluprácu odmietol. Neskôr sa však do projektu chcela zapojiť materská škola v Rybanoch, a keďže ma mali v databáze Curaproxu, skontaktovali sa so mnou. Predstava vrátiť sa do ,svojej’ škôlky sa mi zapáčila,“ spomína na svoje začiatky zubný lekár.

Od Adamovho súhlasu sa toho veľa zmenilo, deťom sa venuje naplno a spolu s kolegyňou Monikou vo vlastnej zubnej praxi denne ošetria dvadsať malých pacientov. Podľa Adama Mikuša je pre študentov zubného lekárstva esenciálne, aby sa dostali do kontaktu s deťmi.

„V škole študenti nevidia veľa detských pacientov, do praxe idú slabo pripravení na ošetrovanie detí. Cez aktivity, ako sú Dental Alarm a Brusher, sa naučia aspoň to, ako s deťmi komunikovať a získať si ich pozornosť. Ak chceme mať na Slovensku novú generáciu zubných lekárov, ktorí budú vedieť komunikovať s deťmi, budú si vedieť získať ich dôveru a ošetriť ich, potrebujeme tieto zručnosti rozvíjať v maximálnej miere už počas štúdia zubného lekárstva,“ vysvetľuje. 

Zubný lekár Adam Mikuš vníma, že stav zubov detí sa vďaka prevencii a vzdelávaniu zlepšuje. „Je to vidieť medzi rodičmi malých detí − už neplatí, že detský chrup sa neošetruje, lebo vypadne. Veľa rodičov už vie, že posledný mliečny zub sa deťom mení okolo 11 roka života, že deťom treba čistiť zuby, že k zubnému lekárovi je potrebné prísť s dieťaťom od prvých zubov. Vidieť informovanosť a záujem zo strany rodičov,“ potvrdzuje zubný lekár.

K zdraviu prispievajú zrozumiteľné informácie 

Curaprox chce cez odborníkov vzdelávať nielen najmladšiu generáciu, ale aj dospelých. Zubná lekárka Janka Ohlasová prišla s produktmi Curaprox prvýkrát do kontaktu ako druháčka na vysokej škole v roku 2006, keď sa rozbiehal spomínaný projekt Dental Alarm a aj ona sa rozhodla zapojiť. Už vtedy vedela, že je dôležité hovoriť o prevencii aj mimo zubnej ambulancie.

Zubná lekárka Janka tvrdí, že pokiaľ sa o význame prevencie rozpráva celoplošne aj mimo ambulancie, má to väčší aj hlbší dosah na ľudí. „Koľko ľudí začne zdravo jesť a prestane fajčiť len na základe odporúčaní lekára? Ak prichádzajú erudované informácie nielen od lekárov, pomaly sa dostanú pod kožu a ľudia ich vnímajú aj podvedome. Dozvedieť sa zrozumiteľne, ako vzniká zubných kaz a parodontitída, a čo všetko sa dá urobiť, aby sme predišli problémom so zubami, je základným predpokladom, že sa zlepší stav slovenských chrupov. A kde inde začať ako u detí,“ zamýšľa sa lekárka. 

Zubná lekárka Janka Ohlasová.

Najmä tí najmenší, ktorí si ešte len vytvárajú návyk, nevedia, ako a prečo si zuby treba čistiť. „Čím viac je osvety, tým je aj väčšia šanca, že informácie padnú na úrodnú pôdu. Ale musia byť jednotné. A to, čo sa šíri verejne, by malo byť podporované odborne,“ vysvetľuje Janka.

Práve preto na značke Curaprox oceňuje, že stavia prevenciu na odborných pilieroch. „Keď šírite informácie, musíte im veriť a podľa nich sa musíte riadiť. Odborné zázemie, ktoré je výsledkom zdravého entuziazmu, je pevným základom prevencie Curaproxu. K tomu sa pridajú študenti školiaci Dental Alarm a prednášky o prevencii nadobudnú hmatateľný charakter,“ opisuje.

Podľa jej slov Curaprox nepovažuje za firmu, ale za živý organizmus vo výbornej kondícii. „Ľudia z Curaproxu majú radi svoju prácu, baví ich a mne sa páči s nimi spolupracovať. Načúvajú, inovujú a hľadajú spôsoby, ako veci zlepšiť,“ dodáva s nadšením.

Dôraz na dentálne zdravie kdekoľvek a kedykoľvek 

Posolstvo prevencie šíri Curaprox nielen v zubných ambulanciách, ale aj prostredníctvom Curaprox Smile shopov po celom Slovensku či na najväčšom slovenskom festivale Pohoda.

Zakladateľka Lucia Pašková prišla s myšlienkou šíriť osvetu na festivale Pohoda pred desiatimi rokmi, a tak sa z Curaprox stanu stala obľúbená a vyhľadávaná zóna. Lucia to nehodnotí pozitívne len z pohľadu návštevníka, ale vníma to aj ako skvelú príležitosť pre študentov zubného lekárstva, ktorí návštevníkom názorne ukazujú, ako sa správne starať o ústne zdravie. „Zároveň je to pre celý náš tím perfektná príležitosť byť spolu, keďže počas roka sme všetci rozlezení,“ dodáva.

Lucia Paskova Pohoda Curaprox
Lucia Pašková so zubným lekárom Adamom Mikušom (vpravo) na festivale Pohoda.

Značka sa aj takto snaží búrať mýty a ukázať, že zubný lekár nie je postrach. „Učíme sa veľa vecí, ale neučíme sa základy. Zuby sú naozaj niečo, čo si môžeme zachovať doživotne, keď sa vieme o ne starať. Málokedy však máme príležitosť naučiť sa to jednoduchou a hravou formou. U zubného lekára nás prostredie neteší, a keď sa bojíme, viac zabudneme. V Curaprox stane sú však ľudia uvoľnení a počúvajú. A zároveň si to môžete prísť každoročne zopakovať,” hovorí Lucia Pašková.

Šanca pre ľudí so zdravotným znevýhodnením 

S myšlienkou zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením prišla Eva Jankovičová, retail manažérka Curaproxu. Vďaka projektu Výpomoc so srdcom, ktorý Curaprox aktívne podporuje, môžete v Smile shopoch stretnúť aj predajcov so zdravotným znevýhodnením Maja Bednára a či Magdalénu Hrebíkovú.

„Je to úžasný pocit, keď pracujete s niekým, kto vám dáva každú chvíľu najavo, že je za tú prácu vďačný. Vidíte pokroky, že tak ako vy preňho, aj on je pre vás veľmi potrebný. Nie vždy je to jednoduché, ale začnete sa na veci pozerať z iného uhla a tešiť sa aj z malých, ale podstatných vecí, čo sa prenáša aj do súkromného života,“ vysvetľuje Eva Jankovičová.

Dávid Bezák (vľavo) spolu s kolegom Majom Bednárom v Smile shope v bratislavskom Centráli.

Takýto prístup by mal byť podľa nej vo firmách prirodzený. „Mal by to byť úplný štandard a nemalo by sa to brať ako niečo výnimočné. Každý, kto chce, si zaslúži pracovať a mať pocit, že je pre túto spoločnosť potrebný. Možnosť, akou môže pracovať, sa nájde vždy. Verím, že začíname vytvárať niečo, čo sa stane bežnou záležitosťou,“ dodáva.

Spoločne pre dobro našej planéty 

Firma si dlhé roky uvedomuje aj svoju zodpovednosť k životnému prostrediu. Všetky jej ekologické aktivity zastrešuje projekt Ekovír

Veľkej popularite sa teší Kolokefka, aktivita, prostredníctvom ktorej sa zbierajú použité kefky, bežne končiace na skládkach odpadu. Po odseknutí hlavičky sa však ešte dajú zrecyklovať. Tak vznikajú koše na triedenie odpadu, ktoré sú umiestňované do škôl. Curaprox si uvedomuje, že samotné koše bez správnej osvety nezaručia, že sa školy budú venovať triedeniu odpadu. Preto sa spojili so Živicou, Priateľmi Zeme – SPZ, INCIEN a nadáciou Ekopolis a vznikol projekt Eko Alarm, cez ktorý sa žiaci učia o potrebe ochrany životného prostredia.

Projektov, ktoré za 15 rokov Curaprox zrealizoval, je mnoho. Plánov do budúcnosti ešte viac. Momentálne značka vyvíja obrovskú snahu zmeniť dizajn kefky tak, aby sa z nej ani z jej obalov nevytvoril odpad končiaci na skládke či v spaľovni. Pre začiatok nájdete v ponuke napríklad aj zubné kefky bez obalu.

Podpora lokálneho dizajnu

Popularita zubných kefiek Curaprox spočíva aj v ich farebnosti a ikonickom dizajne. Na Slovensku značka svoj cit pre dizajn posunula ešte o čosi ďalej, a to do podpory lokálnych umelcov. Cez limitované edície zubných kefiek dáva talentovaným ľuďom možnosť prezentovať svoju prácu a dostať ju do povedomia verejnosti.

Dosiaľ vznikli kefky napríklad s dizajnom fotografky Márie Švarbovej, maliarky Dominiky Žákovej a ďalších. „Limitovanými edíciami chceme ľudí viesť k láske ku kráse a estetike, tiež im priblížiť tvorbu domácich umelcov. Viacerí zákazníci nám dokonca písali, že limitované edície zbierajú, kefky nepoužívajú. Zrazu kefka nie je len predmetom dennej potreby, ale je v nej aj kúsok umenia,” hovorí Eva Kimličková, grafická dizajnérka Curaproxu, ktorá na väčšine limitiek s umelcami spolupracovala.