Nové zručnosti či kamarátstva človek rád nadobúda v každom veku a ani seniori nemusia tráviť dni izolovaní doma, pri krížovkách či televízii. Aj na Slovensku už myslíme na príslušníkov najstaršej generácie a ich túžbu po zmysluplnom trávení času viac než v minulosti. Potvrdzujú to rôzne podujatia, aktivity či kurzy, ktorých organizátori vedia, že počas nich sa rôzne generácie dokážu obohatiť a niečo sa navzájom naučiť.

Medzi seniormi sa nájde mnoho ľudí, ktorí majú veľa energie, vedia si užívať život, socializovať sa, športovať či rozširovať si obzory aj napriek vyššiemu veku. Tento názor potvrdzuje aj Dušan Martinčok, ktorý má skvelých kamarátov, ktorí sú od neho aj o dve generácie starší. Aj to je dôvod, prečo organizuje festival Old’s cool. „Podľa mňa seniorom chýba to, čo často chýba aj mladším – kontakt s rôznymi ľuďmi, ktorí by im vedeli poskytnúť širší rámec na ich uvažovanie. Chýba im aj možnosť realizovať sa ako aktérom, ktorí majú čo ponúknuť. Nemyslím si, že starší ľudia chcú byť adorovaní alebo vnímaní len ako zrkadlo nejakej našej patetickej a čisto formálnej úcty, chcú sa zúčastňovať na každodennosti a vytvárať ju,” hovorí zo skúsenosti Dušan Martinčok.

Okrem medzigeneračného festivalu prinášame niekoľko zaujímavých aktivít, ktorými sa seniorom oplatí vyplniť si voľný čas a spestriť svoju každodennosť.

Festivalové stretnutie generácií

Workshopy, divadlá, koncerty, diskusie, tančiareň či medzigeneračný kvíz. Festival Old’s cool − to sú tri dni nabité programom pre všetky generácie. Festival vznikol pôvodne v susednom Česku, no tento rok sa v Bratislave a v Košiciach uskutoční už po druhý raz. Organizátora Dušana Martinčoka, ktorý pôsobí v OZ Zrejme, teší nielen veľký záujem zo strany ľudí, ale aj silnejúca popularita pojmu medzigeneračnosť. „Myslím, že ako spoločnosť cítime, že starnutie bude čoraz väčšou témou a hádam sa jej už začíname trocha menej báť. Teším sa, že za posledný rok počujem oveľa viac slovo medzigeneračnosť, a to aj z úst komunálnych politikov,” hovorí Martinčok.

Medzigeneračný festival Old’s Cool sa uskutoční 4. – 6. 10. v Bratislave a 12. – 13. 10. v Košiciach.

Dušan kontakt so seniormi vníma najmä ako možnosť obohatiť mladšiu generáciu. „Chodím do viacerých čitateľských klubov, a keď diskutujeme o knihe odohrávajúcej sa počas Pražskej jari, je úžasné, ak tam máme človeka, ktorý to zažil a dokáže nám ten zážitok sprostredkovať. Mám staršiu kamarátku, ktorá pozná tie najlepšie neslušné vtipy. Alebo ďalšiu, ktorá mi radí, ako sa starať o záhradu a ako urobiť palacinky tak, aby neboli mastné. Pamätám sa na môjho dedka, ktorý mi svojím rozprávaním dokázal priblížiť, aké to bolo, keď za totality nemohol slobodne prežívať svoju vieru. Bez týchto medzigeneračných dotykov by bol náš život plochý,“ hovorí.

Podľa Dušana práve príbehy sú tým, čo búra medzi generáciami prvotné obavy či odstup. „Toho, čoho sa bojíme, sa treba dotknúť. Pamätám sa na obdobie, keď sme spolu so susedmi z nášho dvora začali chodiť robiť spoločnosť ľuďom do stacionára pre seniorov na Záhrebskej. Najprv sme sa tam báli zazvoniť, lebo sme predpokladali, že chcú mať pokoj. Keď sme túto obavu prelomili, zistili sme presný opak. Stáli o našu spoločnosť, tešili sa na naše návštevy. Bolo to obojstranne obohacujúce. Kamarát zo stacionára mi hovoril o tom, ako jeho rodičia emigrovali v dvadsiatych rokoch za prácou do Spojených štátov. O tom, ako jeho sestra zomrela počas plavby späť v podpalubí. To sú silné príbehy, ktoré pomôžu prekonať napríklad nenávisť voči imigrantom. A platí to obojstranne. Seniori v stacionári vnímali, že som gay a nevylučujem, že aj ich konkrétna skúsenosť so mnou formovala ich názor napríklad na tému právnej úpravy vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia.“

Učenie sa cudzieho jazyka

Skvelou možnosťou, ako tráviť efektívne voľný čas, no zároveň sa naučiť niečo nové, je učenie sa cudzích jazykov. Seniori majú výhodu v tom, že dnes už mnohé jazykové školy pre nich poskytujú vzdelávanie so zľavou alebo zadarmo. V Bratislave je to napríklad jazyková škola Bridge, ktorá organizuje kurzy pre seniorov už 7 rokov. „V priemere máme v kurzoch 60 seniorov v každom trimestri a sme radi, že sa tešia obľube. Väčšia časť študentov sú už stabilní študenti, ktorí sa poctivo učia. Nie jedna skupinka už pokročila od úplných začiatočníkov k zahraničnému lektorovi,“ hovorí s radosťou riaditeľka Klaudia Bednárová.

Pre riaditeľku sú študenti vzorom, ako na sebe pracovať a nepoddať sa pohodlnosti. „Predstavujem si, že keď budem seniorka, konečne budem mať viac času robiť veci len tak zo zábavy. Pevne dúfam, že budem mať rovnako veľa energie a disciplíny ako starší ľudia, ktorí k nám chodia na angličtinu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa celkovo rozšírilo portfólio činností pre ľudí 60+. Pozerám sa na to tak, že jazyk je rovnako dôležitý na získavanie informácií, na komunikáciu či cestovanie pre starších ako pre mladých,“ vysvetľuje Bednárová.

Od ovládania Microsoft Word po YouTube marketing

Čoraz viac seniorov považuje počítač či tablet za praktickú pomôcku, vďaka ktorej si denne vyhľadajú správy, rady, recepty alebo komunikujú s rodinou z celého sveta. Svoje počítačové zručnosti môžu posúvať ďalej vďaka rôznym kurzom nastaveným podľa toho, k čomu majú vzťah alebo čo potrebujú. Školiace stredisko IT Learning ponúka štrnásť kurzov pre seniorov, od balíka Microsoft Office až po efektívny YouTube marketing.

Rozvíjanie výtvarného talentu

Ideálnou voľbou začať tvoriť sú pre seniorov rôzne kreatívne kurzy, pretože ani v tomto smere nehrá vek žiadnu rolu. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania organizuje v Bratislave hodiny klasickej maľby, maľby na hodváb alebo kurzy modelovania, pre seniorov navyše so zľavou. Študentom sa venujú profesionálni lektori, ktorí ich prevedú od základných kresbových a maliarskych techník až po rôzne kombinované techniky.

Joga v každom veku

Výhodou jogy je, že ju môže cvičiť naozaj každý, bez rozdielu pohlavia, hmotnosti, výšky, ohybnosti či veku. Slovenská únia Joga v každodennom živote organizuje pravidelne kurzy pre seniorov po celom Slovensku, záujem narastá každým rokom. „Človek má radosť z toho, keď vidí, ako sa v spoločnosti, medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií, nielen u seniorov, prebúdza a prejavuje záujem robiť čosi so sebou, pre svoje zdravie a vlastnú vnútornú rovnováhu i pre dobré vzťahy vo svojich rodinách a vo svojom okolí,“ hovorí Milan Šišmiš zo Slovenskej únie Joga v každodennom živote. „Seniori si kurzy nájdu sami na internete, aj v tomto môžu byť nám mladším príkladom,“ hovorí zo skúsenosti Šišmiš.

Aj pri joge platí, že obohacovanie je na hodinách obojstranné. „Seniori, ktorí prichádzajú do kurzov, si uvedomujú hodnotu života, priateľstva, dokážu oceniť snahu cvičiteľov. Všetky stretnutia s nimi sú vzácne, obohacujúce, často radostné. Nás mladších môžu inšpirovať tým, čomu sa hovorí životná múdrosť. Na vlastnom príklade ukazujú, kam sa každý z nás môže dostať, ak niečo v živote podcení, zanedbá, ale tiež to, ako sa z toho môže dostať, keď si to uvedomí a rozhodne sa svoju situáciu zmeniť – v akomkoľvek stave a veku. Ako hovorí Svámí Mahéšvaránanda, autor systému, podľa ktorého cvičíme, vždy sa dá začať. Vždy môžeme svoj život zmeniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Jogové cvičenia sú bezpečne jedným z tých prostriedkov, ktoré nám ukazujú, ako sa meniť k lepšiemu,“ vysvetľuje Milan Šišmiš.

Tanečné kroky

Spôsob, ako spojiť zábavu, pohyb aj socializáciu v jednom, sú tanečné kurzy. Vo vybraných tanečných školách sú kurzy prispôsobené seniorom presne na mieru, podľa veku, schopností aj chuti. Tanec je ideálny pre tých, ktorí v mladosti tancovali alebo si len nestihli splniť sen naučiť sa niektorý z tanečných štýlov. Tanečné školy najčastejšie organizujú kurzy spoločenských tancov, ktoré sú rozdelené podľa úrovní a štýlov, čiže si z nich vyberie naozaj každý.

Adoptuj si starého rodiča

Nad všetkými aktivitami a kurzami je často práve socializácia tým, čo seniorom najviac chýba. Niekedy stačí milé slovo alebo pár minút prítomnosti iného človeka,. Inšpiráciou je projekt Adoptuj si starého rodiča, ktorý funguje na Slovensku od roku 2009. Za myšlienkou stojí Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior. Seniorom sa okrem základných služieb snaží poskytnúť skutočný pocit domova a užitočnosti, a to najmä prostredníctvom kontaktu s mladšími ľuďmi, s „adoptovanými“ vnučkami a vnukmi, ktorí so seniormi trávia ako dobrovoľníci svoj čas.