Plávanie, tanečná, krúžok keramiky, hra na flaute… Niektoré deti majú popri škole toľko aktivít, že ani samy nevedia, čo ich vlastne baví a čomu sa chcú naozaj venovať. Ako však vybrať pre dieťa vhodnú mimoškolskú aktivitu, z ktorej bude mať radosť a nebude plniť len túžby rodičov?

Ak je vaše dieťa každé popoludnie na inom krúžku, nie je to najlepšie. Oberá ho to o čas na hru, počas ktorej by malo šancu uvedomiť si, čo ho skutočne baví. Ak si však každý deň po škole sadá k počítaču či k televízoru a nedá sa odtiaľ odtrhnúť, je to tiež zlé. Zlatou strednou cestou sú záujmové krúžky a aktivity, ktoré deti bavia, na ktoré rady chodia a vidia sa v nich.

Tamara Dzurecová, 7 rokov

Tatiana Goldmannová, ktorá niekoľko rokov vyučovala výtvarnú výchovu žiakov základných a stredných škôl na ZUŠ v Martine, hovorí, že presný vek, v ktorom sa dá odhaliť talent, asi neexistuje. „Neviem, v ktorom veku sa talent prejavuje. Niekto je skrytý talent niekoľko dekád. Ak niekto objaví svoj talent už v predškolskom veku, neznamená to, že bude v dospelosti génius. Všetko závisí od toho, aké máme predpoklady, koľko času venujeme danej aktivite a či nás to robí šťastnými,“ vysvetľuje.

Článok obsahuje kresby žiakov ZUŠ v Martine, námetom bola práve ich učiteľka Tatiana Goldmannová.

Talent rozvíjajú rodičia a rovesníci

Talent neprichádza ako blesk z jasného neba. „Už od narodenia dieťa vníma, čo sa deje v jeho prostredí. Ak rodičia napríklad hrajú na hudobnom nástroji, tancujú alebo kreslia, dieťa má príklady, ktoré rado napodobňuje, a je schopné talent prejaviť, ak ho k tomu rodič od narodenia smeruje,“ opisuje Tatiana. Ďalšia previerka talentu prichádza v materskej škole. „V škôlke majú deti možnosť vyskúšať si rôzne aktivity s rovesníkmi. Ak je niekto nadpriemerný v danej aktivite, pedagóg to vie rozpoznať a informovať rodičov, ktorí dieťa vedia podporiť v jeho záujmoch.“

Matúš Jankola, 9 rokov

Výtvarníčka tvrdí, že práve predškolský vek dieťaťa je veľmi dôležitý na jeho formovanie: „Vtedy mu treba dať možnosť vyskúšať si aktivity, na ktoré sa potom počas štúdia vie zamerať, rozvíjať sa a zdokonaľovať talent, ktorý chce presadiť.“ Nie je však všetko len o prirodzenom talente. Človek sa môže naučiť čokoľvek, no „prirodzený talent zvyšuje šance na úspech“.

Tatiana dáva návod ako v deťoch odhaliť výtvarný talent: „Keď posadíte skupinu deti a dáte im do ruky ceruzky, talentované dieťa vie samé narkeslit čo má rado, pokryje kresbou celý výkres a vie pri kreslení sedieť hodiny a tešiť sa z toho.“

Ak dieťa niečo robí z donútenia, prestane s tým

Tatiana vyštudovala módne návrhárstvo v Londýne, no po rokoch ju zavialo na ZUŠ v Martine. Svojich žiakov učila kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie a dekoratívnu činnosť. „Ako módna návrhárka rada so žiakmi pracujem na tému Odievanie a výroba textilu. Navrhujeme ručne vyrobené produkty, ako sú hračky, tašky, tkáme na ručných krosnách, vyšívame vlastné grafické námety alebo vyrábame vlastné produkty,“ hovorí Tatiana známa aj pod menom Pumukli.

Nicol Palovičová, 10 rokov

Niekedy sa stane, že rodičia si prostredníctvom detí plnia svoje sny a prihlásia ich na krúžky, po ktorých túžia dospelí, no nie ich deti. „Ťažko dieťa donútiť do niečoho, čo nechce robiť. V našej škole každý prechádza prijímacím pohovorom, v ktorom sa overuje, či má schopnosti na krúžok, ktorý chce navštevovať. Ak sa dieťa rozhodne chodiť na daný krúžok, je to hlavne v jeho záujme. Ak je to kvôli rodičom, školu prestane navštevovať, má neospravedlnené hodiny a nakoniec ho rodič z krúžku odhlási,“ hovorí učiteľka.

Deti sa rady porovnávajú

Ak chcete dať svoje dieťa na výtvarnú, tanečnú alebo na iný krúžok, musíte rátať s niektorými vecami, ktoré ho tam môžu stretnúť, ako je napríklad fungovanie v kolektíve. Tatiana Goldmannová tvrdí, že deti sa pri aktivitách navzájom pozorujú. „Rady sa podpichujú. Ak to však niekomu nejde, vedia si aj pomôcť a podporiť sa.“

Dominik Gálffy, 10 rokov

V prípade návštevy ZUŠ sa nedá hovoriť o tom, či bol výber odboru úspešný. „Každý z nás vníma úspech inak. Niekto sa teší z diplomu zo súťaží, iný až z prijatia do vybratej školy,“ hovorí.

Tatiana je svedkom toho, že vzťah detí ku krúžkom sa každý školský rok mení. „Každý rok je tu niečo nové, čo deti zaujme, a aj ich prístup k aktivitám sa z roka na rok mení. Dnešné deti inšpiruje niečo iné než deti napríklad spred piatich rokov. Sú hyperaktívne a zaujať ich pozornosť nie je ľahké v súčasnom svete technológií. Deti sú interaktívne na internete viac než v reálnom živote,“ uzatvára Goldmannová.

O Tatiane Goldmannovej

Vyštudovala módne návrhárstvo a realizáciu na University of Arts v Londýne. V Anglicku pôsobila asi desať rokov. Pracovala v múzeu, dizajnérskych štúdiách aj ako módna dizajnérka na voľnej nohe. Od roku 2011 má vlastnú značku módnych doplnkov Pumukli. Po návrate na Slovensko vyučovala výtvarnú výchovu žiakov základných a stredných škôl na ZUŠ v Martine, špecializovala sa na kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie a dekoratívnu činnosť. Popri tom študovala pedagogiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.