Na svoje otázky, problémy a výzvy má každý v sebe odpovede, len ich potrebuje nájsť. V takomto prípade môže pomôcť rozhovor, ktorého cieľom je nielen hľadanie riešení, ale aj sebarozvoj. Táto metóda sa nazýva koučing a je čoraz bežnejšou súčasťou moderných firiem. O tom, v čom koučing pomáha a ako mení atmosféru v tíme, sme sa rozprávali s Ivanou Psotkovou, internou koučkou v spoločnosti CURAPROX.

Výraz koučing možno u mnohých vyvoláva trochu negatívne asociácie, ľudia si predstavujú, že im niekto bude hovoriť, čo majú robiť a viesť ich smerom, ktorým možno ani sami nechcú ísť. Opak je však pravda, koučing je nástroj sebarozvoja a spôsob, ako využívať osobnosť, schopnosti a vedomosti človeka tak, aby sám dokázal vyriešiť nejaký problém.

Koučing je súčasťou mnohých medzinárodných firiem a jeho pozitívny dosah na fungovanie tímov a atmosféru v nich si uvedomujú aj v CURAPROX Slovensko. 200-hodinový program open management s výcvikovou firmou pre oblasť pracovnej psychológie Made in Czechoslovakia absolvovalo už deväť manažérov. Súčasťou výcviku bolo aj školenie, ako koučovať.

Myšlienky zlepšiť a zefektívniť fungovanie firmy tu boli už pred štyrmi rokmi, certifikát interného kouča má deväť ľudí, ktorí tieto techniky využívajú vo svojej každodennej práci a vo vedení ľudí. Firma pristúpila ku konceptnejšiemu riešeniu, vytvorila pozíciu interného kouča, ktorý jeden deň v týždni venuje koučingu svojich kolegov, čo zahŕňa rozhovory či vedenie porád tak, aby boli efektívnejšie.

Kouč pomáha hľadať odpovede

Výcvik koučingu absolvovala aj Ivana Psotková, manažérka sales tímu CURAPROX. Keďže vedenie aj ostatní kolegovia vyhodnotili, že na koučing je prirodzený talent, práve ona sa stala internou koučkou. „Počas polročného vzdelávania som sa v koučingu našla, naozaj ma to bavilo a chcela som pokračovať, preto som sa ponuke byť interným koučom potešila,“ hovorí Ivana Psotková.

Prvou Ivaninou výzvou bolo prezentovať koučing a svoju novú pozíciu kolegom tak, aby pochopili, o čo ide, a boli mu otvorení. „V prezentácii som vysvetlila, že koučing je pomáhajúci rozhovor, ktorý podporuje sebarozvoj človeka. Na svoje otázky, problémy a výzvy má každý v sebe odpovede, len ich potrebuje nájsť. Koučing dáva priestor na to, aby človek skúmal sám v sebe zdroje, ktoré má na vyriešenie problémov. Nie je to poradenstvo, nie je to mentoring v pravom zmysle slova, ale ľudia sami prídu na to, čo potrebujú a čo je pre nich vhodné. Kouč neradí ani nemanipuluje,“ vysvetľuje Ivana.

Od nových nápadov až po súkromné problémy

Koučing sa využíva v rôznych situáciách. „Koučing má pomôcť pri riešení medziľudských vzťahov na pracovisku, prípadne bežných nedorozumení. Okrem toho firme prináša efektívnejšiu prácu zamestnancov, lebo ich dokáže pripraviť na dôležité stretnutie, rozhovor, nastavenia plánov. Keď si sami nastavia efektívne kroky, pretaví sa to do práce a pocíti to aj samotná firma.“

Témy rozhovorov s koučom môžu presahovať aj bežnú pracovnú náplň človeka. „Kouč vie pomôcť aj v prípade, že má niekto nápad a nevie, ako ho predstaviť kolegom alebo potrebuje vedieť, či to vôbec má hlavu a pätu. Mne záleží aj na osobných starostiach ľudí. Stáva sa, že napríklad niekto blízky ochorie alebo sa stane čokoľvek, čo ovplyvní aj prácu. Tu človek potrebuje vedieť, ako to v práci riešiť, ako si nastaviť pracovný čas, za kým ísť, s kým sa dohodnúť. Sú to malé krôčiky, ktorými vie predísť tomu, že nestíha, kolegovia sú nahnevaní a podobne,“ hovorí interná koučka CURAPROX.

O tom, že Ivana má naozaj talent byť koučkou, svedčí aj to, že už ako manažérku obchodníkov ju obchodníci pravidelne žiadali o radu, ako napríklad osloviť zákazníka, s ktorým sa ťažko komunikuje. Príklad spred niekoľkých rokov pridáva aj jej kolegyňa, managing director CURAPROX Slovensko Lucia Rabatinová. „Išli sme robiť stan a event na Pohode, súčasťou mali byť indické farebné holi prášky, maséri, baby, ktoré mali tetovať henou. Dostávala som z toho úzkostné stavy a nevedela som, kde mám začať. Vtedy som oslovila Ivku, že potrebujem pomôcť. Spolu sme si pekne po krokoch zadefinovali, čo mám urobiť ako prvé, druhé, tretie a zrazu som vedela začať,“ spomína Lucia.

Všetko ostáva u kouča

Okrem množstva podobných výpomocí kolegom má Ivana za sebou aj dva oficiálne koučingové rozhovory, ktorým predchádzalo aj množstvo papierovej roboty, aby mal koučing štruktúru a aby si zamestnanci boli istí, že to, čo počas rozhovoru povedia, nebude zneužité. „Aj v pracovnej zmluve mám bod o mlčanlivosti a všetko zostáva u mňa ako u interného kouča,“ hovorí.

„Prvé koučingy boli pre mňa veľkou výzvou, keďže išlo o riešenie nedorozumení na pracovisku. Koučing môže iniciovať konkrétny človek, prípadne ak jeho nadriadený vidí pretrvávajúci problém, požiada kouča o pomoc on. Kouč ako taký nezodpovedá za realizáciu daného výsledku, ktorý si človek stanoví. My si skôr spíšeme nejaké body, návod, postup, ale keď človek odíde z koučingu, je na ňom, či sa postaví k tomu aktívne alebo pasívne a či zrealizuje to, čo si sám navrhol,“ opisuje koučka.

Vo všeobecnosti pri koučingu platí rovnaký model. Rozhovor by mal trvať asi hodinu, počas ktorej sa zadefinuje problém či výzva, ktorá sa rieši. Nasleduje dopytovanie a hľadanie riešení, ktoré je zakončené zhrnutím, podpísaním potrebných dokumentov a vyplnením spätnej väzby. Môže sa stať, že koučka počas rozhovoru odhalí aj vážnejší problém, ktorý si vyžaduje napríklad psychologickú pomoc a je nad rámec kompetencií, vtedy človeku odporučí odborníka.

Inšpirácia aj pre zahraničie

Napriek tomu, že Ivana má predpoklady byť dobrou koučkou, aj ona cíti, že to môže byť vyčerpávajúce. „Určite je to záťaž, ktorú musí človek po koučingu vedieť odfiltrovať z hlavy. To je možno aj jedna z tých najťažších vecí, zavrieť dvere a ísť ďalej. Celkovo ma to však baví, myslím si, že som pomáhajúci typ človeka, napĺňa ma, keď vidím, že sa niečo podarilo, že je človek zrazu spokojný,“ hovorí.

Po necelých dvoch mesiacoch fungovania má interná koučka aj ďalších adeptov na rozhovory, hoci budúci rok odchádza na materskú, rada by sa koučingu venovala aj popri starostlivosti o bábätko. Plánom je ponúknuť koučing aj ľuďom, ktorí s CURAPROX priamo spolupracujú, napríklad zubárom či dentálnym hygienikom, s ktorými sú v pravidelnom kontakte a sami už o koučing prejavili záujem. Pozícia interného kouča na Slovensku už stihla inšpirovať aj švajčiarske vedenie firmy, ktoré by tento prístup privítalo aj v centrále a v ostatných krajinách, kde pôsobia.

Postupne rozširujú základňu ľudí, ktorí výcvik absolvujú, a všeobecná spokojnosť s touto cestou bude vtedy, keď koučing bude úspešný a zamestnanci mu budú otvorení. „Ja budem najspokojnejšia vtedy, keď tak začnú myslieť aj ostatní kolegovia,“ uzatvára Ivana.

O Ivane Psotkovej

Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia v roku 2007 začala pracovať pre CURAPROX. Najskôr ako predajca v prvom Smile Shope na Stomatologickej klinike na Heydukovej ulici. Neskôr sa stala obchodnou reprezentantkou a od roku 2013 vedie obchodný tím. Od septembra 2018 zastáva aj pozíciu interného kouča.