Hoci žijeme v modernej spoločnosti, kde vzdelané, odvážne a úspešné ženy sú samozrejmosťou, stále sa nájdu problémy, ktoré sa odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Šesť žien, pôsobiacich v rôznych oblastiach, nám odpovedalo na otázku: Ktorej téme, týkajúcej sa bezprostredne žien, sa u nás nevenuje dostatok pozornosti?

Zuzana Čaputová, advokátka a kandidátka na prezidentku: Ženy stále zarábajú menej ako muži

„Problémov je viac, ťažko vybrať jediný, najdôležitejší. Napríklad znevýhodnenie žien s malými deťmi – pomohla by väčšia kapacitná dostupnosť škôlok, jaslí aj ich finančná dostupnosť. Navyše ženy často pracujú za minimálnu mzdu a pri znášaní ďalších nákladov, ako napríklad cestovanie, sa mnohým vo výsledku neoplatí ísť pracovať. Po takomto výpadku na pár rokov je návrat na trh práce, samozrejme, ťažký.

Pretrvávajúcim problémom je aj rozdiel medzi ohodnotením mužov a žien. Ženy u nás v priemere stále zarábajú o 18 % menej ako muži, najmä preto, lebo častejšie pracujú na horšie platených pozíciách, ako sú napríklad učiteľky či opatrovateľky. A hoci legislatíva už v súčasnosti rieši takéto nespravodlivé ohodnotenie aj na rovnakých pozíciách je rozdiel približne 4 až 8 %. Ukazuje sa teda, že mať veci na papieri nestačí – je mimoriadne potrebné ich aj aplikovať, pretože ženy majú potom problém byť finančne samostatné, majú nižšie dôchodky a podobne. Predovšetkým bude nevyhnutný posun v kultúre vnímania ženy v spoločnosti.“

Denisa Sabová, spoluorganizátorka TEDxBratislavaWomen: Ženy majú horšiu štartovaciu pozíciu

„Chýba mi hlas žien. Žien, ktoré majú názor, chcú robiť veci lepšie, chcú sa ozvať, najmä k témam, ktoré sa ich dotýkajú. Často je ten hlas utláčaný alebo nemá silu a odvahu sa prejaviť. Aktuálne u nás vzniká veľa aktivít, ktoré podporujú zvýšenie počtu žien v mnohých oblastiach, v ktorých donedávna prevládali najmä muži. Osobne som proti kvótam a podľa môjho názoru by mal byť každý posudzovaný podľa svojej znalosti a profesionality. Na druhej strane si myslím, že ženy majú často výrazne horšiu štartovaciu pozíciu, aj keď žijeme v krajine, v ktorej máme volebné právo a rovnaký prístup k vzdelaniu ako muži na rozdiel od mnohých iných krajín.“

Katarína Diková Strýčková, protokolistka: Ženy by na svoje názory mali dostávať rovnaký priestor ako muži

„My ženy sme plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, preto by podľa mňa bolo prínosom pre všetkých, keby témy, o ktorých sa v spoločnosti diskutuje, prezentovali aj ženskú perspektívu, ženský pohľad na ne. Odpovede na otázky a problémy by sa nemali formulovať iba podľa naratívu mužov, ktorí majú v rukách moc. Aby sa už nemohlo stať, že napr. o interrupciách sa v štúdiu rozpráva skupina mužov v oblekoch. My ženy sme kompetentné vyjadrovať sa a mali by sme na predstavenie a presadenie nášho názoru dostávať relevantný priestor rovnako ako muži.“

Frederika Hazéová, PR manažérka Človeka v ohrození: Slobodné matky sú superhrdinkami súčasnosti

„Na Slovensku sa stále pomerne málo pozornosti venuje téme slobodných matiek. To, že im sociálny systém vôbec nevychádza v ústrety, zrejme všetci vieme, ale aj tak táto téma nezískava takú pozornosť, akú si zaslúži. Ženy, ktoré samy, často aj bez pomoci rodiny, vychovávajú deti a popritom zarábajú na živobytie, potrebujú podporu a byť verejne vnímané. Mňa tiež vychovávala iba mama, ktorá musela sama zvládať financovanie domácnosti, výchovu a všetky problémy, ktoré sú s tým spojené. Dodnes nechápem, ako to zvládla a tieto ženy považujem za skutočné superhrdinky súčasnosti.“

Veronika Gálová, Amazonka: Treba apelovať na prevenciu rakoviny prsníka

„Myslím si, že sa nájde viacero tém, o ktorých sa málo hovorí. Mne však napadá momentálne iba jedna, a to tá, ktorá sa ma bezprostredne týka. Rakovina prsníka. Hoci  je pravda, že v poslednom čase sa to zmenilo k lepšiemu a o rakovine prsníka sa hovorí viac, stále mám pocit, že to ochorenie sa spája so ženami vo vyššom veku. Bohužiaľ, čoraz viac sa dotýka aj mladých žien vo veku 30 – 40 rokov a dokonca aj žien pred tridsiatkou. Keďže je na Slovensku každoročne diagnostikovaných cca 3 300 žien, pričom ide najčastejšie o nádorové ochorenie, táto téma by sa nemala zanedbávať a byť tabu. Naopak, mala by byť v popredí záujmu s apelovaním na prevenciu rakoviny prsníka – pravidelná preventívna prehliadka u lekára a samovyšetrenie. A to aj u žien v mladom veku!“

Simona Petrík, poslankyňa NR SR: Doterajšia diskusia o pôrodníctve pohla so systémom len trochu

„Ťažko sa mi rozhodovalo, ktorú tému vybrať, ale cítim, že sú to stále problémy slovenského pôrodníctva. Rodiace ženy sa neustále stretávajú s nerešpektujúcim správaním, dokonca s násilím, porušovaním svojich ľudských práv, s nedostatočným personálnym a materiálnym vybavením pôrodníc, so zastaranými spôsobmi starostlivosti o matku a novorodenca.

Minulý rok spravili aktivistky a filmárky kusisko osvetovej práce medzi ženami, rozvírili diskusiu a politici sa už začínali venovať náprave, pretože v spoločnosti to vrelo. No začína byť opäť ticho a so systémom to pohlo, z môjho pohľadu však len trochu. V posledných dňoch ma šokovalo, že v pôrodniciach a na oddeleniach šestonedelia sa má ešte znížiť počet pôrodných asistentiek, ktorých už aj tak bolo málo na zabezpečenie dostatočnej zdravotnej starostlivosti. Hovorí sa o tom dosť, ale na poriadnu zmenu to stále nestačí.“

Ženy prehovoria

Každá žena má svoj príbeh, talent i zameranie, vďaka ktorým denne mení náš svet. Nie vždy však majú dosť priestoru o nich hovoriť. Ženy a gendrové témy však dostanú hlas na prvom ročníku podujatia TEDxBratislavaWomen, ktoré sa uskutoční 8. decembra v bratislavskej Novej Cvernovke. Zoznam inšpiratívnych rečníčok podujatia nájdete na tomto odkaze.