Ak chceme v spoločnosti dospieť k zmene, ktorá prinesie zvýšenie kvality života na Slovensku, musíme sa vzájomne spojiť a diskutovať. Také je kľúčové posolstvo Fóra dobrej politiky, za ktorým stoja dve organizácie Youth Politics Education a Dialóg - Centrum pre spoluprácu. Založili ich a vedú dve zaujímavé ženy -  Andrea Tittelová a Bea Benková, s ktorými sme sa o projekte rozprávali.

Beu a Andreu spojili rovnaké hodnoty a názory, ktoré pretavili do zmysluplného projektu Fórum dobrej politiky. Dlhé mesiace práce vyvrcholili koncom novembra v bratislavskom Austria Hotel Trend jedinečným podujatím.

Na začiatku bola štúdia hodnôt

Fórum dobrej politiky sa od konferencií či sympózií odlišuje tým, že nejde o podujatie, kde jeden rozpráva a ostatní počúvajú, ale všetci navzájom diskutujú s cieľom posunúť sa ďalej v oblasti, na ktorej im záleží.

Ide o verejné podujatie, ktoré spája predstaviteľov biznisu, politiky, verejnej správy a neziskového sektora s cieľom vytvoriť priestor na inšpiráciu, diskusiu a spoluprácu pri hľadaní možností a riešení, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality života na Slovensku.

Fórum nadväzuje na dlhoročnú občiansku iniciatívu, v rámci ktorej pod záštitou neziskovej organizácie Dialóg vznikla aj rozsiahla Štúdia národných hodnôt, ktorá bola realizovaná v spolupráci s agentúrami Focus a CVEK. Štúdia sa realizovala vo fokusových skupinách od septembra 2016 do apríla 2017. Mapuje osobné hodnoty a hodnotové postoje Slovákov a poukazuje na súčasné spoločenské hodnoty aj želané spoločenské hodnoty na Slovensku.

„Zverejniť, aké máme my Slováci hodnoty, čo je pre nás dôležité, čo s nami hýbe a na akých úrovniach vedomia fungujeme, je prvým krokom. Lídri, ktorí vedú spoločnosť, musia počúvať, čo ľudia v krajine potrebujú, čo si želajú, lebo všetci sme vzájomne spojení,“ objasňuje spoluorganizátorka fóra Bea Benková.

Skúmanie národných hodnôt je v zahraničí úplne bežné, osem rokov sa pravidelne realizuje napríklad vo Švédsku ako aj v ďalších 36 krajinách po celom svete.

Slovákom najviac záleží na bezpečí a kvalite života

Slovenská štúdia ukázala, že hodnoty Slovákov nie sú až také závislé na rozdieloch medzi regiónmi, skôr vidieť rozdiely vo vedomí obyvateľov miest a vidieka či medzi generáciami. Medzi najdôležitejšie osobné hodnoty patria bezpečie, kvalita života a celková životná pohoda. V krajine by si radi želali viac sociálnej spravodlivosti, dôvery a múdrosti.

„Najviac ma prekvapila jedna želaná hodnota a síce múdrosť. Ľudia chcú, aby sme boli krajina, kde bude prítomná múdrosť. Aby aj politici vytvárali rozhodnutia, ktoré budú múdre. V medzinárodnom porovnaní sme jediná krajina, ktorá má múdrosť ako dôležitú želanú hodnotu. To ma veľmi inšpirovalo. Keby takáto krajina bola, bola by to krajina, kde sa ľudia cítia doma, mali by pocit, že tam patria a že sa tam cítia dobre,“ vysvetľuje Bea.

Spoločnosť plytvá väčšinou svojej energie

Okrem spomínaných hodnôt, štúdia odhalila aj mieru kultúrnej entropie, čo je množstvo nesúrodej, neproduktívnej a nezdravej energie v spoločenskom systéme. Na Slovensku je táto miera až 59 percent. „Všetci chceme žiť v krajine, kde ľudia svoju energiu využívajú produktívne. Všeobecná škála hovorí, že ak má krajina nula až desať percent, je zdravá, od desať do 20 percent potrebuje menšie štrukturálne zmeny,“ objasňuje Bea Benková. Slovensko je výrazne mimo tohto rámca.

Výsledky štúdie a vzájomná diskusia o nich môže pomôcť lídrom pôsobiacim v rôznych odvetviach. Napríklad zamestnávatelia ľahšie pochopia, aké sú potreby a čo je dôležité pre ich zamestnancov.

„Pre Slovákov je veľmi dôležitou hodnotou životná rovnováha. Podnikavosť ako hodnota bola veľmi nízko. Na druhej strane sa na Slovensku teraz veľmi podporuje podnikanie a startupy. Rozprávala som sa o tom s jedným podnikateľom, ktorý nerozumel, prečo sú ľudia na Slovensku menej draví a ambiciózni v podnikaní. No možno preto, lebo chcú istoty a rovnováhu medzi súkromným a osobným životom. To, podľa môjho zdania, podnikanie na začiatku neposkytuje. Skôr naopak. Keď teda chceme motivovať a viesť ľudí, aby podnikali, treba im ukázať, ako to pomôže naplniť ich hodnoty. Nie tak, že budú najlepší, ako to majú radi povedzme Američania, ale že môžu mať sebestačnosť a flexibilitu, aby mohli byť viac s rodinou a nastaviť si veci tak, ako chcú a žiť kvalitný život. Ľudia chcú často tie isté veci, ale z iných dôvodov. Až takto spätne mnohí pochopili, prečo niektoré motivačné a komunikačné stratégie nefungujú,“ objasňuje Andrea Tittelová aplikovanie hodnôt v praxi.

Podujatie, na ktorom sa počúvajú všetci navzájom

Fórum dobrej politiky vytvorilo priestor na hľadanie odpovedí na tri základné otázky: Ako môžeme lepšie porozumieť hodnotám a potrebám obyvateľov Slovenska? Ako na ne adekvátne reagovať? Ako efektívnejšie zúžitkovať naše skúsenosti a zdroje pre zvyšovanie kvality života na Slovensku?

Na Fóre diskutovali účastníci zo Slovenska aj zo zahraničia. „Dnes na Slovensku nemáme priestor, kde by si naši tvoriví ľudia vymenili názory s ľuďmi zo zahraničia, našli možnosť, ako sa zapojiť, byť v nejakom dialógu,“ hovorí o podujatí Andrea.

Na Fórum prijal pozvanie Tor Eneroth, ktorý bol so svojím tímom pri Štúdii národných hodnôt vo Švédsku od jej počiatkov, prostredníctvom videa sa podelil o svoje skúsenosti v oblasti merania spoločenskej zmeny. O tom, ako treba politiku aj reformy robiť s rozumom aj so srdcom, hovoril súčasný hlavný poradca ukrajinského premiéra a bývalý slovenský minister financií Ivan Mikloš. Pri okrúhlych stoloch spolu debatovali a hľadali riešenia zástupcovia rôznych sektorov, napríklad primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár, za menšie biznisy Lucia Pašková, za veľké spoločnosti zástupcovia z Pivovarov Šariš a Topvar, za poslancov NRSR Martin Poliačik a za neziskový sektor napríklad spoluzakladateľka YPE a Fóra dobrej politiky Ľubica Ragulová alebo Juraj Rizman z Via Iuris. Prítomní boli aj študenti či zástupcovia médií.

Každý, kto chce krajinu posunúť vpred, je dôležitý

Premiérového Fóra sa zúčastnilo asi 50 ľudí. V účastníkoch aj organizátoroch zanechalo podujatie pozitívne pocity, a to najmä vďaka zmysluplnej diskusii tých, ktorým na krajine záleží.

„Na Fóre dobrej politiky sme neriešili veľké rezolúcie ani dokumenty ohľadne smerovania a vízie krajiny, ale to, čo vieme urobiť ako jednotlivci a spoločne v našich komunitách, v priestore, kde sa zmena začína a úplne prakticky, ako si túto zodpovednosť prevziať do každodenného života,“ hovorí Andrea. „Fórum dobrej politiky otvorilo priestor pre dialóg ľudí, ktorí sú zapálení pre zmenu. Naozajstná spolupráca a spoločné projekty môžu vznikať len, keď medzi ľuďmi zapálenými pre zmenu bude prebiehať dialóg. Nie je dôležitý počet ľudí, ale sú dôležití tí, ktorí s krajinou a komunitami chcú hýbať vpred,“ dodáva.

Ján Polák z Prosperity Vision patriaci do organizačného tímu podujatia si myslí, že Fórum poukázalo na to, čo účastníkov spája a čo je pre nich dôležité bez ohľadu na oblasť, v ktorej sa angažujú. „Bolo cítiť živú tvorivú atmosféru i chuť väčšiny z nás pustiť sa do nových vecí alebo robiť veci zmysluplnejšie, efektívnejšie a s väčším odhodlaním. Ukázalo sa, že na každom z nás záleží a každý môže niečím prispieť,“ zhodnotil.

Spoluzakladateľka Bea Benková bola s atmosférou stretnutia tiež veľmi spokojná: „Spoločne sme sa zamysleli a rozprávali o tom, čo je pre nás dôležité, na čom nám na Slovensku záleží a akú krajinu chceme mať. Pocítila som, že sa otvoril nový priestor pre dialóg a spoluprácu, v ktorom môžeme využiť naše unikátne danosti a tvoriť prostredie pre kvalitnejší život.“

Štúdiom národných hodnôt a verejným podujatím sa však nič nekončí. Organizátori v blízkej dobe plánujú debaty s menšími skupinami v rámci štátnej správy, biznisu, tretieho sektora a mladými ľuďmi z Youth Politics Education. Na začiatku roka budúceho roka sa púšťajú do Štúdie národných hodnôt 2018, v októbri sú všetci, ktorých téma spoločenskej zmeny zaujíma, vítaní na ďalšom ročníku Fóra dobrej politiky.

O Andrei Tittelovej a Bei Benkovej

Andrea Tittelová je advokátkou zmysluplnosti a ženskosti v politike a verejnej správe, zakladateľkou a CEO organizácie Youth Politics Education, ktorá pripravuje hodnotových mladých ľudí do verejnej správy a politiky. Stážovala v Európskom parlamente a v US Steel Political Department vo Washingtone DC. V roku 2017 ju Forbes International spolu s jej biznis partnerkou Ľubicou Ragulovou nominoval do rebríčka 30 under 30 v kategórii spravovanie vecí verejných. Politické vedy, etiku a európske štúdia študovala na George Mason University v USA, Univerzité libre v Bruseli a Univerzite Komenského v Bratislave.

Bea Benková žije od roku 1999 vo Veľkej Británii. Bankovníctvo, finančníctvo a menovú politiku študovala na Oxforde a Reading University. Niekoľko rokov pracovala v Londýnskom finančnom centre. Od roku 2007 sa venuje rozvoju žien, ženského leadershipu a spoločenskej transformácii. Je zakladateľkou a CEO Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy, ktorý združuje a vzdeláva ženy po celom svete. Zároveň založila a vedie neziskovú organizáciu Dialóg  – Centrum pre spoluprácu na Slovensku.