Zdravie a tvar chrupu detí sa formuje už v prvých mesiacoch po narodení a na celý život. Zodpovednosťou detských zubných lekárov a lekárok je preto citlivým a odborným prístupom tento vývin nasmerovať na správnu cestu. Prečítajte si rady, ako byť čo najlepšou pomocou pre detských pacientov a ich rodičov, od pedostomatologičky a čeľustnej ortopédky MDDr. Sone Lisej a klinickej logopedičky Marianny Piovárovej.

1Vnímajte pacientov komplexne

Zdravé ústa sú viac ako len zdravé zuby. Nezameriavajte sa len na ne, ale pri pravidelnej prehliadke si všímajte aj zdravie ďasien a sliznice, jazyk, veľkosť mandlí či polohu čeľustí. „Detským pacientom by sme mali skontrolovať naozaj celú ústnu dutinu,“ radí zubná lekárka Soňa Lisá.

Skontrolujte aj polohu jazyka. „V pokoji, keď nerozprávame, nežujeme ani neprehĺtame, by mala byť špička jazyka umiestnená za hornými rezákmi, telo jazyka by malo byť jemne opreté o horné podnebie, pery by mali byť zatvorené, mali by sme dýchať nosom,“ hovorí logopedička Marianna Piovárová a dodáva, „nesprávna pokojová poloha jazyka ovplyvňuje vývin v orofaciálnej oblasti a vplýva na osvojenie si fyziologického vzorca žutia, prehĺtania aj artikulácie.“

Okrem ústnej dutiny je dôležité všímať si aj celé telo pacienta. „Pozerajte sa, ako dieťa chodí, či šmatle alebo je vykrivené do jednej strany, v akej polohe má hlavičku, či vie dýchať nosom, či nemá prepadnuté lícne kosti, či má kruhy pod očami, celoročne popraskané pery, zúženú tvár alebo napnuté svaly tváre a krku,“ vysvetľuje Soňa Lisá. Aj tieto symptómy môžu byť znakom, že vývin pacientovej ústnej dutiny sa neuberá správnym smerom.

„Dôležitú rolu zohrávajú aj genetické predispozície, zdravotný stav, priebeh psychomotorického vývinu u dieťaťa, kvalita žutia a prehĺtania, kvalita senzorického vnímania a spracovania podnetov či kvalita artikulácie dieťaťa,“ dodáva Marianna Piovárová.

2Spravte z rodičov svojich partnerov

Nikto nehrá takú dôležitú rolu v životoch detí ako ich rodičia. Práve oni im pomáhajú budovať zdravé návyky na celý život a poskytujú správnu podporu vo vývine. „Rodičia by mali vedieť, čo všetko sa dá spraviť v rámci prevencie čeľustnoortopedických odchýlok.

Napríklad, čo si všímať v rámci psychomotorického vývinu a vývinu kŕmenia, ale aj to, aké sú orálne zlozvyky u dieťaťa, napríklad nesprávne používanie cumľa či cmúľanie palca, a ako im predchádzať,“ vysvetľuje Marianna Piovárová.

„Mali by rozumieť, ako sa vzájomne ovplyvňuje vývin držania tela, vývin žutia a prehĺtania s vývinom čeľustnoortopedických vzťahov. Žiadne poruchy zvukovej roviny reči ani čeľustnoortopedické odchýlky sa totiž neobjavia náhodne,“ dodáva.

3Neodkladajte riešenie problémov

Čím skôr začnete riešiť anatomické odchýlky u detských pacientov, tým je šanca na bezproblémovú a úspešnú liečbu vyššia. „Na Slovensku často posielame deti na ortodonciu, až keď majú všetky zuby trvalé. V tom období už vieme len veľmi málo vecí napraviť drobnými cvičeniami.

Keby sme pacienta videli už vo veku 3 až 5 rokov a mohli sme odstrániť dysmorfické zmeny, ktoré sa ešte len začali prejavovať, tak by sme mali šťastné dieťa oveľa skôr,“ hovorí Soňa Lisá.

4Spolupracujte s odborníkmi z iných oblastí

Odborníci z iných oblastí, napríklad klinickí logopédi, fyzioterapeuti či otorinolaryngológovia, tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore správneho detského vývinu. „Pre dlhodobo udržateľný efekt terapie je často nevyhnutné prepojiť klinickologopedickú intervenciu s čeľustnoortopedickou liečbou a fyzioterapiou. Nazývame to ,sendvičová terapiaʻ. Jej jednotlivé prvky sa vzájomne dopĺňajú podľa aktuálnych potrieb dieťaťa,“ vysvetľuje Marianna Piovárová.

Práve spolupráca medzi klinickými logopédmi a zubnými lekármi je pre deti nenahraditeľná. Klinickí logopédi vedia skontrolovať vývin dieťaťa, dohliadnuť na to, či je správne kŕmené alebo či vie jesť aj samo. Takisto ho vedia naučiť správne používať svaly tváre či správnu výslovnosť. „To sú všetko veci, ktoré dokážu zabezpečiť deťom naozaj kvalitný a pohodlný život,“ uzatvára Soňa Lisá.

Viac o práci s detskými pacientmi a riešení anatomických odchýlok sa dočítate v rozhovore s pedostomatologičkou Soňou Lisou na tomto odkaze.

Marianna Piovárová

Už počas štúdia logopédie na PdF UK v Bratislave ju oslovila problematika ranej intervencie detí. Po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovala v špecializačnom štúdiu klinickej logopédie na SZU v Bratislave. V tom čase pracovala ako logopéd v ambulancii klinickej logopédie v Skalici pod vedením PaedDr. Bunovej, PhD., ktorej komplexný prístup k detským pacientom ju veľmi oslovil. V r. 2022 si otvorila vlastnú ambulanciu klinickej logopédie Logorea a aj naďalej sa aktívne venuje a vzdeláva v oblasti ranej intervencie detí s rôznymi vývinovými problémami. K svojim detským pacientom pristupuje vždy komplexne – vníma nielen ich jazykové a rečové problémy, ale aj ich celkový vývin v oblasti motoriky, senzoriky, príjmu potravy a kognície. Verí, že len včasnou intervenciou môžeme naplno rozvinúť potenciál detí s vývinovými problémami.