Eva Felšöci učí v materskej škole Budíček v Snine už sedemnásť rokov. V marci 2021 si vyhľadala a absolvovala školiaci program pre učiteľov Dental Alarm & Brusher, dnes samostatne školí svojich žiakov o správnej starostlivosti o ústne zdravie. V rozhovore sme sa jej pýtali, čo ju motivovalo zapojiť sa do projektu, ako prebieha proces zaškoľovania učiteľov aj detí a ako dnes vníma zdravie ústnej dutiny medzi najmenšími.

Školenia prebiehajú rýchlo a sú dostupné pre každého učiteľa

V programe Dental Alarm & Brusher školia deti v oblasti ústneho zdravia študenti zubného lekárstva. Tí zároveň zaškoľujú učiteľky materských alebo základných škôl, ktoré môžu školenia pre deti realizovať priamo vo svojej škôlke kedykoľvek počas roka.

Od oslovenia kontaktnej osoby cez OZ Zdravé ďasná dostala Eva do dvoch týždňov študijné materiály a plán prvých online školení. „Našu triedu som zaregistrovala v marci a v tom istom mesiaci som sa už zaškoľovala,“ hovorí.

Budúce prihlásené školiteľky majú zvyčajne dve online stretnutia so školiteľmi. Osobnú inštruktáž vedie vyškolený iTOP inštruktor z blízkosti mesta, kde učiteľky pôsobia. Na priamom stretnutí je učiteľkám ukázaná technika čistenia a dentálne pomôcky, ale aj spôsob, ako učiť, čo povedať a ako reagovať na otázky detí.

Eva sa učeniu správneho čistenia zubov a dentálnej hygiene v materskej škole venovala ešte pred objavením projektu Dental Alarm & Brusher. „Snažím sa vyhľadávať rôzne projekty, napríklad o environmentálnej výchove alebo správnej výžive, ktoré obohatia najprv mňa, a potom aj deti, ktoré učím.“ S témou dentálnej hygieny sa stretla v roku 2014 a s jej postupným osvojením ju prináša medzi deti pravidelne už šiesty rok.

Ukážme deťom, ako sa starať o zdravie zubov

Dental Alarm učí už štrnásť rokov deti v materských a základných školách starať sa o zuby pravidelne a s radosťou. Najnovšie sa do programu okrem budúcich zubných lekárov môžu zapojiť aj samotní učitelia materských a základných škôl.

Chcem sa zapojiť

Väčšina detí má zubné kazy

Starostlivosť o zuby v ranom veku je kľúčový návyk, ktorý prevedie človeka celým životom. „Kedy inokedy ako práve v predškolskom období by dieťa malo získať základy správnej techniky umývania zúbkov a vôbec celkovej starostlivosti o chrup,“ hovorí.

Eva vníma problém pokazených zúbkov u väčšiny detí v predškolskom veku. „Väčšina detí má zubné kazy, jedia priveľa sladkostí, nečistia si zúbky poriadne a zrejme im ani rodičia zúbky dôkladne nedočisťujú.“ 

Deti sa naučia aj to, ktoré zlozvyky pôsobia na zdravie zubov

Na školení sa okrem dentálnej hygieny dieťa učí rozpoznávať, čo a akým spôsobom je vhodné jesť, prečo je ústna voda bez zubnej kefky zbytočná, prečo je dôležité piť vodu, ako obhrýzanie nechtov pôsobí na zdravie ústnej dutiny alebo ako správne držať kefku. Deti si umocňujú pravidelnosť aj techniku umývania zubov tak, aby aj po skončení školení vedeli v správnom čistení pokračovať.

„Deti prostredníctvom hier a školení samy pochopia, že zubný lekár hľadá riešenie, ako im pomôcť, nie ublížiť.“

Eva priznáva, že vďaka programu sa sama veľa naučila. „Bežne sa nemáme kde naučiť o správnej starostlivosti o ústne zdravie. V ambulancii na to zubný lekár nemá čas, keďže vo väčšine prípadov zubár nerieši prevenciu, ale zubné kazy.“

Deti objavujú, čo všetko vplýva na zdravie zúbkov, no popri školeniach prichádzajú aj na škodlivosť vlastných zlozvykov, ako sú napríklad cmúľanie prstov alebo hryzenie nechtov. „Priala by som si, aby sa takáto osveta rozšírila aj do iných škôlok a miest, pretože nesprávna technika čistenia a nesprávna výživa sú stále v prevahe nad správnymi,“ dodáva Eva.

Prostredníctvom hier sa prestávajú báť zubnej ambulancie

Podľa učiteľky Evy je školenie pre deti skĺbené do jedného harmonického celku, ktoré im prináša množstvo informácií hravou formou. „V bielych plášťoch a s produktami od Curaprox sa hráme na zubných lekárov. Deti po čase samy pochopia, že zubný lekár len hľadá riešenie, ako im pomôcť, nie ublížiť. Prostredníctvom hier deti odbúravajú stres z najbližšej návštevy ambulancie, a tak sa prestávajú báť návštevy zubného lekára,“ vysvetľuje Eva.

Hádanky, hľadanie predmetov, vytlieskavanie, rytmizácia nových slovíčok alebo samotné jedenie rôznych druhov sladkostí, aby deti pochopili, ako ovplyvňujú ich ústnu dutinu, sú ďalšie obľúbené metódy výučby. „Deti sa veľmi tešia na tetovačky, samolepky, pexesá alebo kefky, ktoré dostanú na záver hodiny. Takéto materiály sú pre ne veľmi motivačné,“ hovorí.

CURAPROX ODPORÚČA

Budúci zubní lekári učia deti, ako sa starať o zuby. Niektoré deti prekvapia, raz si škôlkar doniesol medzizubku, hovoria

Čítajte viac

Učiteľka Eva sa so svojimi žiakmi prirodzene stretáva aj na iných hodinách, keď sa samé a bez vyzvania pýtajú, kedy už bude ďalšia hodina. „Ich spätná väzba je automatická. Deti mi samé od seba povedia, či si už doma umývali zúbky, či už majú nalepené nálepky, či im mamka pomáha dočisťovať a podobne,“ vysvetľuje.

Motiváciou Evy vedieť správne čistiť zuby neboli len deti v škôlke, ale aj jej vlastné, ktorých chcela viesť k správnej starostlivosti o ústne zdravie už od útleho veku. S úsmevom dodáva, že posun vo vnímaní vidí aj na svojom synovi: „Keď na návšteve u pediatričky dostal lízatko, pozrel sa na mňa so slovami: ‚Mami, lízatko sa dlho papá, to jesť nemôžem.’“ 

Školenia si učitelia vedia prispôsobiť 

V škôlkach si každý deň pred poobedným spánkom umývajú deti zúbky. „Kto iný ako my učiteľky by sme mali ovládať, ako sa správne umývajú,”  hovorí Eva. Sama posunula informáciu o Dental Alarme ďalším dvom učiteľkám v Snine. „Je dôležité neustále sa učiť od múdrejších a vzdelávať sa počas celého života. Ani ja som pred školením nemala mnoho informácií o ústnej hygiene,“ dodáva.

„V dentálnej hygiene a v stravovacích návykoch je veľmi dôležitá rola rodiča.“

V čase pandémie sa o niekoľko týždňov natiahlo aj školenie detí. Učiteľky z rôznych okresov neváhali a využili túto príležitosť na sebavzdelávanie. Spoločne sa zaškolili, aby mohli Dental Alarm viesť samostatne kedykoľvek. „Školenie, ktoré mala pôvodne viesť zubná lekárka, som pre moje deti v škôlke nakoniec vedela odučiť sama, a to v čase, ktorý vyhovoval čo najväčšiemu počtu detí i mne,“ vysvetľuje učiteľka.

Školenia pre deti od štyroch rokov sú štyri a učiteľky si ich vedia časovo prispôsobiť podľa svojich učebných osnov a plánov. Táto výhoda sa osvedčila obzvlášť v čase pandémie. „Keď vidím, že je príliš veľká chorobnosť alebo sme zatvorení pre karanténu, viem si ako školiteľka školenia skorigovať a flexibilne preplánovať,“ hovorí Eva.

Rodičia sa môžu zaškoliť tiež 

Dental Alarm & Brusher ponúka možnosť zaškoliť aj rodičov. Je to jeden zo spôsobov, ako im ukázať, čo sa deti budú v rámci školenia učiť v škôlke a ako tieto poznatky denne praktizovať aj doma. Podľa Evy je veľmi dôležité, aby rodičia pomáhali svojim deťom umývať si zúbky aj doma.

„Aby mali deti aj v neskoršom veku zuby zdravé, v dentálnej hygiene a v stravovacích návykoch je veľmi dôležitá rola rodiča. Tak ako deťom v počiatkoch pomáha pri kúpaní rodič, pri umývaní zúbkov by mal pomáhať tiež. Rodičia sa môžu prísť pozrieť aj na otvorenú hodinu priamo v triede,“ dodáva učiteľka Eva Felšöci.

O Eve Felšöci

Deti v predškolskom veku učí zdravému životnému štýlu a vedie ich k aktívnemu a pozitívnemu vzťahu k prírode, športu, cvičeniu a zdravému jedlu. Pravidelným cvičením pomáha deťom predchádzať defektom chrbtice a odstraňovať nesprávne držanie tela. Zapája sa aj do medzinárodných projektov, kde sa deti učia spoznávať rôzne národnosti. Je školiteľkou programu Dental Alarm. S manželom a dvomi deťmi žije v Snine, kde učí v materskej škole Budíček.