Vedieť sa vcítiť do pocitov druhého nie je pre mnohých ľudí jednoduché ani samozrejmé. O tom, čo je empatia, v čom nám pomáha a ako ju môžeme aj v dospelosti rozvíjať, sme sa rozprávali so psychologičkou Lenkou Rušarovou.

Rozhovor je súčasťou série článkov na tému ĽUDSKOSŤ. CURAPROX si uvedomuje dôležitosť zdravých vzťahov, ktoré formujú spoločnosť. Zamyslite sa spolu s nami nad tým, ako byť ľudský k sebe, k našim blízkym aj k ľuďom, ktorých nepoznáme.

V detstve si empatiu zlepšíme rýchlejšie ako v dospelosti

Kým v detstve sa nové veci učíme prirodzene rýchlo, v dospelosti to nie je také jednoduché. Rôznym tempom sa však nové veci učíme celoživotne a rovnako je to aj s empatiou. „Ľudia sú učenlivé a prispôsobivé bytosti, mozog je neuroplastický, takže nové neuronálne spoje vznikajú celoživotne,“ hovorí psychologička Lenka Rušarová.

Zmeny v dospelosti však prebiehajú omnoho pomalšie ako v detstve. „Empatia sa dá do istej miery zlepšiť aj v dospelosti. Lenže kde je miera pre jednotlivého človeka, nikto vopred nevie,“ dodáva Rušarová.

Empatickí sme takmer všetci, miera je však rôzna 

Určite poznáte aspoň jedného človeka, o ktorom by ste na základe jeho správania povedali, že nie je empatický. Podľa psychologičky však kapacitu k empatii máme vrodenú všetci.

„Existujú výnimky a istí ľudia sa narodia s poruchami, ktoré vedú k minimalizácii schopnosti byť empatickí. Drvivá väčšina však empatiu má a ľudia sa výrazne líšia v miere, do akej sú empatickí. Táto miera je sčasti vrodená a daná, a sčasti podlieha vplyvom prostredia, ktoré ju formujú – to môže empatiu potláčať aj rozvíjať,“ vysvetľuje psychologička.

Vďaka empatii dokážeme vychovávať deti a riešiť problémy

Čím viac sa o empatii hovorí, tým častejšie si kladieme otázku, prečo je pre nás dôležitá. „Sme bytosti spoločenské a hlboko vzťahové. Bez empatie by bolo ťažké orientovať sa vo svete ľudí, spolupracovať a predvídať. Empatia nám umožňuje rozumieť komplexným situáciám − ako sa niekto cíti, ako zareaguje, aké správanie je vhodné a aké nie,“ hovorí  psychologička.

Podľa odborníčky empatia do veľkej miery ovplyvňuje aj vzťahy. „Empatia nás lepí dokopy. Vďaka nej dokážeme vychovávať deti, pomáhať si v núdzi, spoločne riešiť komplikované problémy a posúvať sa ako spoločnosť dopredu,“ vysvetľuje Lenka Rušarová.

„Vďaka rozvinutej empatii máme uspokojujúce vzťahy a prežívame životnú spokojnosť, zvyšuje nám kvalitu života. Ľudia, ktorí majú schopnosť empatie menej rozvinutú, mávajú problémy v partnerských vzťahoch, vzťahoch s deťmi aj v pracovných kolektívoch,“ dodáva.

Deti najviac naučí správanie rodičov

Ak chcete, aby si vaše deti rozvíjali empatiu už od útleho veku, buďte im príkladom. „Správanie rodičov je najsilnejší nástroj. Ak sú naše reakcie láskavé a s porozumením pre druhých, aj pre dieťa je zrazu svet zrozumiteľnejší. Deti, ktoré sa cítia s rodičmi vzťahovo v bezpečí, pokojne a milovane, v neskoršom veku majú lepšiu schopnosť empatie a súcitu, lepšie regulujú vlastné emócie,“ hovorí Lenka Rušarová.

Ako rodičia by sme si mali uvedomiť, že skrývanie emócií pred deťmi urobí viac škody ako úžitku. „Vyjadrujte pred deťmi svoje pocity, nezakazujte si ich a nebojte sa ich. Pocity nemusíte filtrovať, len svoje správanie a vyjadrovanie.“

Podľa psychologičky je dôležité vedieť prijať všetko, čo deti cítia. „Nevyvracajte im ich pocity. Ak sú nahnevané, netvrďte im, že sú unavené. Ak plačú od strachu, nehovorte im, že sú bojkovia. Sami konajte a premýšľajte s ohľadom na druhých a s deťmi o tom tak aj hovorte, napríklad: „Aj ja by som teraz najradšej kričala od hnevu, ale teraz nebudem, lebo sme všetci v aute a bolo by to nepríjemné. Aké by to bolo pre teba, keby ti niekto nasilu vzal hračku z ruky? Toto nehovor, lebo chlapček sa potom bude hanbiť.

Chcete si zlepšiť empatiu? Spomaľte a premýšľajte

Snažiť sa byť viac empatickí môžeme v hociktorej situácii. Začať môžeme napríklad tým, že si budeme uvedomovať, ako počas dňa reagujeme na rôzne situácie. Psychologička ponúka tri rady, ako si zlepšiť a rozvíjať empatiu.

  • Venujte pozornosť tomu, čo sami cítite a prežívate. Neignorujte svoje emočné reakcie, sú dôležitým kompasom.
  • Všímajte si druhých ľudí – výraz tváre, gestá, intonáciu a zámerne premýšľajte, čo asi cítia. V niečom bude ich prežívanie podobné a v niečom úplne iné ako vaše.
  • Ak sa ocitnete v konflikte, namiesto rýchleho reagovania, skúste spomaliť a premýšľať nad tým, čo je pre protistranu dôležité, aká je jej perspektíva. Berte ako fakt, že dvaja ľudia prežívajú tú istú situáciu rôzne, a rešpektujte, že niečo, čo je pre vás maličkosť, môže byť pre druhého veľmi dôležité.

O Lenke Rušarovej

Certifikovaná klinická psychologička a psychoterapeutka. Pracuje v súkromnom zdravotníckom zariadení PsychoKonzult, s. r. o., kde sa venuje párovej a individuálnej psychoterapii. Absolvovala odborné výcviky na Slovensku aj v zahraničí, preložila viacero odborných publikácií.