Pandémia nám dáva zabrať vo všetkých oblastiach života. Menia sa naše rutiny, komunikácia s blízkymi aj spôsob, ako čas s ľuďmi trávime. So psychologičkou Denisou Zlevskou sme sa rozprávali o tom, ako život s obmedzeniami vplýva na naše vzťahy, na čo by sme sa mali v tomto období zamerať a tiež o tom, ako si môžeme v rodine vytvárať šťastné návyky.

Článok je súčasťou vydania Harmónia v zmätku, v ktorom sa venujeme fyzickému a psychickému zdraviu v čase pandémie. Curaprox si uvedomuje, že práve teraz mnohí ľudia prežívajú náročné obdobie, a preto považuje za dôležité o tejto téme hovoriť, navzájom si pomáhať a deliť sa o svoje pocity.

Vyjazdené koľaje nám vytvárali stabilitu a bezpečenie

Mesiace neistoty a izolácie nabúrali naše rutiny, namiesto stability priniesli výzvy, ako zvládať bežné dni. „Aktuálna situácia nás všetkých akoby vyhodila z vychodených koľají, na ktoré sme boli zvyknutí. Tie vytvárali stabilitu a bezpečie vo vzťahoch i v bežnom fungovaní. Asi najväčšou výzvou tohto obdobia je zvládnuť nepredvídateľnosť, ktorú zažívame, a to v osobnej, rodinnej, partnerskej i pracovnej rovine,“ hovorí psychologička Denisa Zlevská.

Podľa psychologičky práve veľká zmena životného štýlu priniesla do našich rodín a partnerstiev chaos aj nervozitu. „Toto obdobie nás učí disciplíne v spoločnom živote, vzájomnej pomoci a opore, rešpektovaniu hraníc každého z nás, ale aj otvorenosti ku kompromisom a tolerancii.“

Ak sme dosiaľ utekali pred problémami, teraz to už nie je možné 

V mnohých vzťahoch, rodinných či partnerských priniesla pandémia na povrch neriešené konflikty či prehliadané problémy. „Pandémia zrkadlí v realite to, ako nám spolu vlastne je. Je akýmsi zrkadlom toho, aké máme vzťahy −  ako si vieme byť oporou, ako vieme tímovo spolupracovať, zvládať stres či spracovávať svoje emócie,“ vysvetľuje.

Ešte nedávno bolo bežné, že ľudia utekali pred problémami v rodine do práce, na služobné cesty, deti do školy a na krúžky. „Ak sme svoje vnútorné prežívanie zdieľali s kamarátmi či kolegami na dennej báze a tým si sýtili často nedostatočné rodinné či partnerské väzby, v tomto období sme o to ukrátení,“ dodáva Denisa Zlevská.

Ako sa znova spoznať? Staňme sa znova zvedavými 

V náročných dňoch je dôležité myslieť pozitívne. Pokúsiť sa objavovať smer, ktorým by sme sa zrejme v zabehnutej rutine nevybrali. „Pandémia priniesla do rodín výzvu, ako sa znovu vzájomne spoznávať a nájsť nové cesty, ako byť spolu či dokonca užiť si to spolu,“ hovorí psychologička.

„Pre našu pohodu je veľmi podstatné venovať sa tomu, čo ovplyvniť môžeme, a tak prebrať kontrolu nad situáciou i naším prežívaním.“

Ako sa teda viac alebo opäť spoznať so svojimi blízkymi? „Staňme sa opäť zvedavými na tých, ktorých máme okolo seba. Rozprávajme sa, pýtajme sa, zaujímajme sa o názory na rôzne témy. Buďme ochotní skôr počúvať než veľa rozprávať, buďme otvorení k rôznorodosti odpovedí a názorov. Otvorme sa spoločnej zábave a hľadajme malé dôvody pre radosť. Robme spolu veci, ktoré sme dlho odkladali,“ radí Denisa Zlevská.

Sústreďme sa na to, čo vieme ovplyvniť 

Všetci sme v týchto dňoch dostali príležitosť usporiadať si hodnoty a nastaviť podľa nich naše fungovanie. „Nájdime si čas na spoločný relax, veľa sa hrajme. Nemôžeme chodiť na výlety za hranice nášho domova, na lyžovačky či dovolenky, no môžeme zájsť do hĺbky na mieste, kde sme zostali uväznení, a tým sú naše vzťahy,“ vysvetľuje psychologička.

Dôležité je zamerať sa viac na to, čo dokážeme ovplyvniť. Sústredenie sa na veci, ktoré nie sú v našich rukách, môže zbytočne prehĺbiť negatívne myšlienky.

„Nie je užitočné neustále si premietať, čo všetko by sme robili nebyť pandémie, čo všetko sme stratili a o čo všetko sme ukrátení. Kontraproduktívne je aj lamentovanie nad tým, že nič sa nedá plánovať a veci sa neustále menia. Pre našu pohodu je veľmi podstatné venovať sa tomu, čo ovplyvniť môžeme, a tak prebrať kontrolu nad situáciou i naším prežívaním. Hľadať možnosti, ako sa mať lepšie a ako z tejto situácie vyťažiť to pozitívne, je efektívnejšia cesta,“ radí psychologička.

Šťastie je dobrodužstvo, ktoré nie je sladkým ničnerobením 

V radosti z každodennosti hrá veľkú úlohu aj to, ako vnímame šťastie. Pre niektorých je šťastie niečím externým, čo k nám príde alebo nie. Nie je to však úplne tak. „Mnohí z nás šťastie redukujú na akýsi pocit, na ktorý čakajú, a keď príde, budú sa mať dobre. Ak sa to nedeje, sú nespokojní a hľadajú vinníka mimo seba. Ja si však myslím, že šťastie je životný štýl, je to dennodenné nasledovanie princípov, ktoré nás k nemu povedú,“ vysvetľuje psychologička.

Omnoho lepšie je šťastie vnímať ako činnosť, ktorej výsledkom sú pocity, po ktorých tak túžime. „Je to dobrodružstvo, ktoré nie je iba sladkým ničnerobením, ale skôr objavovaním cesty, ktorá nás k nemu dovedie,“ dodáva odborníčka.

Vytvárajte si s rodinou šťastné návyky

Ak chcete posilniť vzťahy so svojimi blízkymi, ale neviete, kde začať, skúste sa na začiatok zamerať na vytvorenie spoločného návyku. „Ak máme v živote užitočné návyky, môžeme očakávať výsledky, po ktorých túžime. So šťastnými návykmi je to ako s akýmkoľvek rituálom, ktorý máme v živote zautomatizovaný, napríklad umývanie zubov či pozdrav, keď niekoho stretneme,“ vysvetľuje psychologička.

„Dôležité je vniesť pravidlá aj do toho, ako spolu hovoríme, ako riešime konflikty či do toho, akými informáciami sa budeme riadiť.“

Príkladom šťastného návyku môže byť zvyk vzájomne si hovoriť slová ocenenia a uznania, a tak vnímať dobré stránky členov vašej rodiny. „Alebo návyk vedome robiť dobré skutky a všímať si potreby druhých okolo nás. Či sústredenosť na to, čo sme v rodine zvládli a čo sa nám podarilo, namiesto večnej kritiky a bedákania nad tým, čo sme nestihli, či porovnávania, čo druhí majú lepšie,“ vymenúva psychologička.

Na vytvorenie pozitívneho návyku je potrebné mať cieľ, motiváciu a odhodlanie. „Návyk sa vytvára v čase a je potrebné si ho opakovaním zautomatizovať,“ hovorí psychologička. Návyky šťastnej rodiny si môžete budovať aj pomocou rodinného kalendára s aktivitami, ktorý psychologička Denisa Zlevská vytvorila v rámci projektu Vzťahovo. „Kalendár môže byť akýmsi vodiacim nástrojom, ktorý nás k návykom šťastných rodín nebadane, hravo a prirodzene posúva,“ dodáva.

Pravidlá prinášajú do chaosu štruktúru

K zlepšeniu domácej atmosféry môžu prispieť aj vytvorené pravidlá či nastavenie nového spôsobu fungovania.  „Pravidlá veľmi pomáhajú vďaka tomu, že vieme, čo sa od nás očakáva, a rozumieme tomu, čo potrebujeme všetci v rodine na to, aby nám bolo spolu dobre. Prinášajú štruktúru do chaosu a to nás upokojuje a zmierňuje stres z novej situácie,“ hovorí.

Užitočnými pravidlami sú napríklad denný režim, rozdelenie prác v domácnosti, pravidlá ohľadom používania technológií, ale aj spoločného času i času pre seba. „Dôležité je vniesť pravidlá aj do toho, ako spolu hovoríme, ako riešime konflikty či do toho, akými informáciami sa budeme riadiť,“ dodáva psychologička.

Drobností, ktorými môžeme začať už dnes, je mnoho. Podľa psychologičky sú najvhodnejšie tie, ktoré nám podsúvajú naši najbližší, napríklad dávať veci na miesto, zapájať sa do prác v domácnosti, byť otvorení, počúvať a neskákať do reči.

„Skvelé sú aj tipy,  ako si nájsť čas na rodinnú hru, čítanie rozprávok, tanec či športovú aktivitu. Najmenším krokom by mohlo byť odhodlať sa na každého usmiať a urobiť mu dobrú náladu,“ dodáva psychologička Denisa Zlevská.


Prežívate náročné obdobie? Nebojte sa vyhľadať pomoc 

Krízová linka pomoci poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ak ste obeťou násilia a pre akýkoľvek dôvod nechcete alebo ešte nie ste pripravená hovoriť s políciou, 24 hodín denne je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie.

Linka dôvery Nezábudka je tu 24 hodín denne pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii.

O Denise Zlevskej 

Je psychologička a psychoterapeutka zaoberajúca sa medziľudskými vzťahmi a osobnostným rozvojom. Poskytuje odborné poradenstvo pre individuálnych klientov a páry. Je autorkou projektu Vzťahovo.skZaložila a riadi poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, ktorého cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch. Lektorsky sa venuje témam psychológie zdravia a špecificky syndrómu vyhorenia.