Pre zubnú lekárku Soňu Lisú je komunikácia s pacientmi kľúčová. Denne sa stretáva s ľuďmi, ktorí si strach zo zubárskeho kresla nesú ešte z detstva. V rozhovore vysvetľuje, čo je z jej pohľadu najdôležitejšie v starostlivosti o ústne zdravie či ktoré mýty prichádzajúce od pacientov musí pravidelne popierať.

Čo považujete v starostlivosti o ústne zdravie za najdôležitejšie?

Najdôležitejšie je, aby ľudia rozumeli, prečo sa vôbec majú starať o ústne zdravie. Prečo si majú zuby čistiť, čo všetko tým dokážu zmeniť a že ich pravidelná správna starostlivosť o orálne zdravie bude mať pozitívny efekt nielen na stav zubov, ale aj celkové zdravie a kvalitu života.

„Včasné ošetrenie začínajúceho problému nám dokáže ušetriť veľa času a pacientovi veľa starostí a výdavkov.“

Keď ľudia pochopia, ako vzniká zubný kaz a ktoré sú najrizikovejšie miesta, oveľa lepšie si osvoja napríklad čistenie medzizubnou kefkou. Má to väčší efekt, ako keď im len povieme, že im dáme ďalšiu pomôcku na dentálnu hygienu.

O potrebe prevencie sa hovorí veľa. Čo slovo prevencia znamená pre vás?

Pre mňa je prevencia základ. Včasné ošetrenie začínajúceho problému nám dokáže ušetriť veľa času a pacientovi veľa starostí a výdavkov. Veľký zmysel vidím v dlhšom čase strávenom s klientmi pri vstupnom vyšetrení, kde sa zameriavame na veľmi dôkladné vyšetrenie ústnej dutiny pomocou najmodernejších diagnostických metód, pričom si všímame aj priľahlé štruktúry a celkové zdravie.

Často odhalíme viaceré súvislosti len vďaka intenzívnemu pátraniu po príčinách momentálneho stavu a dôkladnému rozhovoru s klientom. Pacientov sa snažím viesť k pochopeniu, že výsledkom našej práce má byť odstránenie príčiny a nielen riešenie symptomatických dôsledkov.

Ktorú radu počúvajú pacienti vo vašej ambulancii najčastejšie?

O potrebe používania medzizubných kefiek. Rovnako vedieme k používaniu tejto dôležitej pomôcky aj deti. Najideálnejšie je, keď medzizubnú kefku používa rodič, a tak ju vie správne zaviesť aj svojmu dieťaťu.

Každodenná práca s pacientmi prináša aj mnoho výziev. S akými výzvami sa v praxi stretávate vy?

Najväčšou výzvou je naučiť pacientov, aby si vedeli udržať zdravý a šťastný úsmev po celý život. Zmysel svojej práce nevidím len v opravovaní pokazených zubov, ale aj v odstránení príčiny, napríklad zvýšenej kazivosti. U dospelých je často vyšší výskyt kazov aj vinou strachu zo zubárov spôsobeného psychickou traumou z detstva.

Preto je naším cieľom ošetrenie vykonávať bezbolestne a spríjemniť ho v maximálnej možnej miere – či už sledovaním obľúbeného seriálu, filmu, dokumentu, alebo počúvaním hudby na želanie. Pacienti viac zrelaxujú a odpútajú sa od strachu, často si v kresle na chvíľu aj pospia.

Ako je to v prípade detských pacientov?

Pri detských pacientoch je každý deň novou výzvou. Snažím sa zábavnou formou spríjemniť aj náročné zákroky a vybudovať medzi nami dôveru. Keď mi veria, oveľa jednoduchšie spolu vyhráme nad bacilmi a nájdeme cestu na záchranu zubov. Keď sa nedá inak, využívame aj možnosti sedácie a celkovej anestézie.

Považujem za veľmi dôležité včas u detí diagnostikovať príčiny ich komplikácií. U detí je často vyššia kazivosť zapríčinená vysokosacharidovou stravou a sladenými nápojmi. Keď dokážem rodičov motivovať k zmene životosprávy ich dieťaťa, výsledkom je spokojnosť na pravidelných kontrolách.

„U dospelých je často vyšší výskyt kazov aj vinou strachu zo zubárov spôsobeného psychickou traumou z detstva.“

Niektoré problémy, ktoré sa týkajú napríklad ústneho dýchania alebo poruchy myofunkčného aparátu, musíme riešiť so špecialistami z rôznych odborov. Nie každý odborník však má chuť spolupracovať, nájsť takých kolegov je výzva. Intenzívne spolupracujeme s ORL, logopédiou, výživovými poradcami, pediatrami, alergiológmi, gastroenterológmi, psychológmi a spánkovými špecialistami.

Veľmi ma teší, keď vidím, že naša spoločná práca prináša výsledky, zlepšujeme kvalitu života deťom a prinášame spokojnejší život rodičom.

Čo je podľa vás kľúčové pre dlhodobé udržanie ústneho zdravia?

Dôslednosť a precíznosť. Ako lekári musíme byť dôslední v práci od vstupného vyšetrenia cez precíznu prácu pri ošetrovaní pacientov až po dôkladné preventívne prehliadky, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou starostlivosti.

Zubná lekárka radí, ako prekonať strach z návštevy zubného lekára

Prečítajte si

To isté sa snažíme naučiť aj svojich pacientov, a preto sa s nimi veľa rozprávame a vysvetľujeme im stav ich ústnej dutiny, možnosti sanácie a udržania ideálneho stavu. Aby sa aj oni dôkladne a precízne starali o svoje zdravie. My ich skontrolujeme raz za rok, deti dvakrát za rok, ale oni majú možnosť pracovať na zlepšení svojho zdravia každý deň. Keď majú dostatok informácií a motivácie, výsledky sú vždy markantné.

Aké mýty spojené s ústnym zdravím často vysvetľujete?

Tých mýtov je viac. Často rodičom vysvetľujem, že starostlivosť o mliečne zuby je veľmi dôležitá a pokazené mliečne zuby treba opraviť. Rodičia si mnohokrát neuvedomujú komplikácie, ktoré môžu nastať pri pokazenom mliečnom chrupe, a dôsledky, ktoré pri predčasných stratách zubov ovplyvnia rast a vývoj čeľustí, s čím môže úzko súvisieť neurokognitívny vývoj.

Čo máte na svojej práci najradšej?

Najradšej mám, keď sú moji pacienti spokojní. Snažím sa k nim pristupovať vždy tak, ako by som chcela, aby sa ku mne a k mojej rodine správali lekári. Teším sa, že ako tím lekárov môžeme pacientom ponúknuť nadštandardnú komplexnú starostlivosť a svojimi vedomosťami a zručnosťami dokážeme zlepšiť kvalitu ich života.

Zachovávame im chrup, vysvetlíme im, ako sa oň starať, dostanú inštruktáž spolu s individuálne zvolenými pomôckami a množstvo informácií. Som šťastná, keď na pravidelných preventívnych prehliadkach vidím spokojných zdravých pacientov.

Veľa pracujem s deťmi, práve tie dokážu svoje emócie veľmi úprimne prejavovať. Je to pocit na nezaplatenie, keď za mnou pribehnú deti a objímu ma. Často sú to deti, ktoré prišli ako neošetriteľné vo veľmi zlom stave, musela som ich naučiť prekonať strach, vybudovať si dôveru, vykonať komplikované zákroky a napriek tomu ma stále berú ako kamarátku.

O Soni Lisej

Promovala v roku 2012 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Spolu s manželom založila v roku 2011 zubnú kliniku Somadent. Zameriava sa na záchovnú stomatológiu u dospelých aj u detí. Bližšie sa venuje vzťahom medzi dýchaním a ústnym zdravím. Pochádza zo Starej Turej.