Návrat do práce po materskej či rodičovskej dovolenke môže sprevádzať radosť, ale aj obavy. Z pracovného tempa, očakávaní či nenaplnených potrieb. O návrate matiek do práce, príprave na tento krok aj možnostiach firiem, ktoré celý proces uľahčujú, sme sa rozprávali so zakladateľkami projektu Pracujúce mamy.

O zapájanie rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke do práce sa roky aktívne zaujíma aj Curaprox. Snažia sa motivovať nielen svojich zamestnancov, ale aj rodičov a iné firmy, ktoré si uvedomujú dôležitosť otvárania tejto témy v spoločnosti. Preto Curaprox aktívne podporuje iniciatívu Pracujúce mamy, ktorá pomáha ženám vrátiť sa po kariérnej pauze do práce.

Iniciatívu Pracujúce mamy založili Patrícia Hirschnerová a Terézia Miháliková. Dve mamy, ktoré už pred pár rokmi vnímali, že situácia na pracovnom trhu vie byť pre matky po materskej dovolenke výzvou. Otázku, čo sa pre mňa z pracovného hľadiska zmení, keď sa stanem mamou, si kladie mnoho žien. Patrícia s Teréziou založili iniciatívu, ktorej hlavným cieľom je hľadať výhodné riešenia pre pracujúce matky aj ich zamestnávateľov.


V článku sa dozviete: 

  • ktoré malé zmeny môžu firmy aplikovať hneď a zadarmo, 
  • prečo je dôležitý dialóg, nielen motivácia jednej strany,
  • ako si nastaviť očakávania, 
  • prečo sa firmám oplatí zamestnávať mamy,
  • ako si vyčleniť čas na pracovný rozvoj aj na materskej dovolenke.

Terézia Miháliková bola na materskej a rodičovskej dovolenke šesť rokov, a tak z vlastnej skúsenosti vie, s čím sa ženy stretávajú na trhu práce. „Do práce som sa plánovala vrátiť na skrátený pracovný úväzok, no už pri hľadaní pracovných ponúk som si uvedomila, že toho na trhu veľa nie je,“ hovorí.

V čase, keď sa Tereza o túto tému začala zaujímať viac, narazila na Patríciin prieskum, ktorý zdieľal na sociálnych sieťach ich spoločný známy. Patrícia si v tom čase sama kládla otázku, či sa raz ako mama bude musieť vzdať práce, ktorá ju napĺňa.

„V rámci štúdia na Nexteria Leadership Academy som urobila prieskum cielený na ženy. Začala som sa pýtať žien, čo by im pomohlo a ako to je vo firmách s pracujúcimi mamami. Keď som spoznala Terku, dokonale sme sa doplnili, keďže ja som poznala hľadisko firiem a ona pohľad mám. Iniciatívu Pracujúce mamy sme následne naložili spolu,“ hovorí Patrícia.

Dobre načasovaná porada nestojí žiadne peniaze 

Keď sa zakladateľky iniciatívy začali zamýšľať nad fungovaním firiem, predstavovali si, že podpora, ktorú ženy od zamestnávateľov potrebujú, je finančne nákladná a ťažko aplikovateľná. Podľa prieskumu sa však potvrdilo, že v praxi stačia celkom jednoduché a nenákladné kroky.

„Ženám najčastejšie pomáhajú opatrenia, ktoré nestoja absolútne nič. Je to napríklad plánovanie porád na čas, keď nemusia ísť po dieťa do škôlky alebo flexibilný začiatok či koniec pracovného času. Možnosť odísť z práce skôr a dorobiť prácu večer. Mnohé veci v tejto téme sú komplexné, ale niektoré aj veľmi jednoduché a rýchlo aplikovateľné,“ vysvetľuje Patrícia.

Veľkým krokom je dialóg a motivácia na oboch stranách 

Cieľom Pracujúcich mám je pomáhať nielen zamestnankyniam, ale aj firmám. Pozrieť sa na to z oboch strán a hľadať riešenia, ktoré budú výhodné obojstranne. „Ženám treba pomáhať, aby boli lepšie pripravené na návrat do práce, ale zároveň treba pomáhať aj firmám, aby so zamestnankyňami vedeli lepšie pracovať,“ hovorí Patrícia.

Podľa Patrície je dôležité od začiatku vytvárať dialóg. „Iniciatívy, s ktorými sme sa stretli, boli väčšinou zamerané jednostranne. Napríklad radili ženám, ako sa vyzbrojiť na pohovor, ale pohľadu firmy sa už nevenovali. Snažíme sa vysvetľovať ženám, čo ony môžu dať firmám, aby v tom firmy videli hodnotu. Je dôležité uvedomiť si, že si chceme pomôcť navzájom a vidieť v tom potenciál,“ dopĺňa.

Aj počas materskej hľadajte možnosti, ako sa rozvíjať 

Pandémia presunula aktivity projektu Pracujúce mamy do online prostredia. Online webináre sa však ukázali ako praktické riešenie, pretože sa k nim mohli pripojiť ženy z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia.

„Venovali sme sa praktickým témam, ktoré súvisia s návratom do práce. Ako si napísať životopis, vytvoriť profil na Linkedin alebo ako sa zamyslieť nad tým, čo vlastne od práce očakávam a ako si môžem vytvoriť plán návratu. Venovali sme sa aj právnym otázkam, ktoré riešia rodičia, keď sa vracajú do práce. Jednoducho sa snažíme ponúkať odpovede na otázky, ktoré im návrat do práce čo najviac uľahčia,“ hovorí Terézia.

Motivujú ženy, aby si uvažovanie o návrate do práce nenechávali na poslednú chvíľu, ale aby hľadali možnosti, ako na sebe pracovať už skôr. Podľa Terézie sa to odzrkadľuje aj na sebavedomí. „Keď žena venuje počas materskej čas aj sebe, na pohovor ide s úplne iným nastavením a inak komunikuje. V praxi to môže vyzerať tak, že povie, na akom kurze bola, kde robila dobrovoľníčku, aký projekt písala pre detské centrum alebo ktoré témy ju dlhodobo zaujímajú. Možností je veľa. Povzbudzujeme ženy, aby na materskej nezabúdali na svoj rozvoj.“

Vzdelávanie nie sú iba kurzy, ale čokoľvek, čo nás posunie dopredu a vieme to zúročiť ďalej. „Môže to byť prehľad v odbore vďaka článkom či podcastom. Na to, aby sme si pravidelne prečítali nejaký článok, nepotrebujeme vysokú školu. Napríklad Linkedin je plný komunít, kde sa stačí pridať a raz za čas si aktuálny obsah prečítať,“ dodáva Patrícia.

Argument, že vhodné ponuky nie sú, nestačí 

Ďalším z cieľov Pracujúcich mám je ukazovať ženám, že môžu urobiť viac, než len reagovať na ponuky a čakať, kto sa ozve. „Často prichádza otázka, či vieme o nejakej pozícii na čiastočný úväzok. Jedna vec je však posunúť zoznam pozícií, druhá poradiť a pokúsiť sa zamyslieť viac nad hľadaním práce. Dnes už argument, že ponuky nie sú, nestačí. Výzva je hlbšia – presvedčiť zamestnávateľa, že stojím za to, aby mi čiastočný úväzok ponúkol,“ hovorí Patrícia.

Zoraďte si, čo je pre vás dôležité, a až potom reagujte na ponuky. „Ak spĺňate kritériá, viete vytvárať hodnotu, bavte sa so zamestnávateľom od začiatku úprimne o tom, aké podmienky na výkon práce potrebujete a čo by ste potrebovali upraviť. Univerzálne riešenie neexistuje, ale komunikácia o vzájomných očakávaniach je na začiatok kľúčová,“ radí Patrícia.

Pracujúce mamy chceli od začiatku vzdelávať aj firmy. Postupne si uvedomili, že zmeny vo firmách sa často začínajú a končia pri workshope. „Mnohé firmy investujú do niečoho jednorazového a potom to ide do stratena. Snažíme sa preto zameriavať na prácu s firmami na dlhodobej úrovni, ako napríklad s firmou Curaprox. Workshop bol len začiatok, kde sme si nastavili konkrétne kroky,“ hovorí Patrícia.

Ponuka stáže pre seniorných profesionálov je v zahraničí bežná 

Možnosťou, ako ísť v ústrety pracujúcim mamám, môže byť flexibilný pracovný čas či skrátený úväzok. V zahraničí je však oveľa viac inšpirácií. Atraktívnou možnosťou môže byť podľa Terézie aj tzv. jobsharing. „Považujem to za veľmi efektívny nástroj, ako si udržať vo firme dvoch ľudí, každého na polovičný pracovný úväzok. V praxi jedno pracovné miesto zapĺňajú dvaja ľudia a prácu si rozdeľujú medzi sebou. Jobsharing je známy skôr v zahraničí, ale už aj naša legislatíva tento spôsob práce umožňuje.“

Ďalšou inšpiratívnou možnosťou zo zahraničných firiem je tzv. returnship program. Ide o platenú stáž pre senior profesionálov, ktorí majú za sebou pracovné skúsenosti, ale z rôznych dôvodov mali pracovnú pauzu. „Vznik tohto programu iniciovali firmy. Je to pre nich veľká výhoda, pretože si vyskúšajú človeka, ktorý už nie je junior, čiže prináša nejakú hodnotu. Z pohľadu stážistu je to zas nová pracovná skúsenosť, možnosť mentoringu a priestor osviežiť si všetko, čomu sa dávnejšie venoval,“ hovorí Terézia.

„Stáž môže trvať tri mesiace alebo pol roka, v ideálnom prípade je ďalším krokom trvalý pracovný pomer. Ak by však k tomu nedošlo, stále je to obohacujúca skúsenosť, z ktorej mali osoh obe strany. Firma získala na nejaký čas kvalifikovaného človeka a zamestnanec si aktualizoval všetky zručnosti a môže sa od toho odraziť pri hľadaní ďalšej práce,“ vysvetľuje.

Zisťujme, čo najvzájom potrebujeme

V iniciatíve Pracujúce mamy vnímajú, že pozitívna zmena sa deje aj na Slovensku. „Hýbeme sa veľmi dopredu. Treba si však uvedomiť, aké možnosti a výzvy majú korporácie a aké menšie firmy. Často menšie firmy podporujú flexibilitu, ale aj vo veľkých korporáciách môžu byť dobre nastavené programy. Rozprávali sme sa s HR manažérkou veľkej firmy, ktorá nám vysvetľovala, že ak vo firme potrebujú posilu, oslovia najprv ľudí, ktorí sú z nejakého dôvodu doma, napríklad aj rodičov na rodičovskej. Až potom napíšu ponuku na pracovný portál,“ hovorí Patrícia.

Je veľa možností, ktoré vedia pomôcť zamestnancom aj firmám. „Dôležité je pýtať sa, rozprávať a zisťovať, čo obe strany skutočne potrebujú. Nastavenie očakávania je veľmi podstatné a nepotrebujeme do toho až tak veľa investovať,“ dodáva Terézia.


Zdroje štatistík: Building a better workplace – 10 Drivers for Women’s Success at Work, Pracujúce mamy, Eurostat.

Pracujúce mamy

Iniciatívu Pracujúce mamy založili Patrícia Hirschnerová a Terézia Miháliková. Patrícia je absolventka Nexteria Leadership Academy, pred materskou dovolenkou pracovala ako Customer Success Manager v Slido. V projekte zastrešuje všetko, čo sa týka firiem. Terézia pracovala ako HR špecialistka, neskôr bola na reťazovej materskej dovolenke. Verí, že v zahraničí bežný job-sharing či flexibilný pracovný čas môže fungovať aj u nás.