Iveta Mišová prijala pomoc druhým ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám za osobnú výzvu, ale aj celoživotné poslanie a pred tromi rokmi spoluzaložila hotel a sociálnointegračný podnik v jednom. V rozhovore nám porozprávala, ako sa BIVIO okrem prevádzkovania hotela, reštaurácie a práčovne venuje začleneniu ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Všetko sa začalo, keď sa Ivete Mišovej narodil syn s Downovým syndrómom. Prijať syna s láskou a radosťou bolo pre Ivetu samozrejmosťou, popri výchove svojho syna však pociťovala potrebu pomáhať aj iným v podobnej životnej situácii. „Keď bol môj syn starší, mala som viac času venovať sa pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím v občianskom združení,“ hovorí.

Školy ľudí s mentálnym postihnutím na prácu nepripravujú

K otvoreniu prevádzky BIVIO v roku 2018 ju viedli viaceré motívy. Prvým z nich bolo akési prirodzené vyústenie dlhodobého poradenstva ľuďom s mentálnym postihnutím Ivety a jej spoločníka Mariána, ktorí dôverne poznali potreby znevýhodnených ľudí a ich rodín.

Iveta Mišová popri výchove svojho syna pociťovala potrebu pomáhať aj iným v podobnej životnej situácii.

Iveta vnímala, že na Slovensku už síce máme prispôsobenú legislatívu, ale trh práce nie je pre týchto ľudí zatiaľ dostatočne otvorený. Iveta s Mariánom zvažovali, aké sú príčiny neochoty zamestnávania a prečo sa to dlhodobo nedarí. „Absolventi, ktorí vychádzajú z praktických škôl alebo z odborných učilíšť, nie sú pripravení na trh práce. Nehovoriac o ľuďoch s ťažším stupňom postihnutia, školy ich na prácu vôbec nepripravujú. Ako keby spoločnosť ani neočakávala, že niekedy budú práce schopní a popritom je medzi nimi množstvo šikovných ľudí.“

V centre BIVIO sa ľudia učia pracovať v reálnych podmienkach

Hlavný zámer centra BIVIO nebol podnikateľský, ale vychádzal z potreby vytvoriť priestor, kde by sa ľudia s mentálnym postihnutím pripravili na prácu. Od momentu, keď si klient osvojí pracovné zručnosti, sa stáva zamestnanie v prevádzke oveľa reálnejšie. 

„Bežný podnikateľ nemá čas venovať sa takýmto ľuďom, preto sme najskôr založili sociálnointegračný podnik, pod ktorým prevádzkujeme hotel, reštauráciu a práčovňu. V týchto verejných prevádzkach sa zároveň klienti s postihnutím pripravujú na budúci prácu,“ hovorí Iveta Mišová.

Inšpiráciu čerpali v zahraničí

BIVIO je momentálne prvou a jedinou prevádzkou svojho druhu na Slovensku. „Boli by sme veľmi radi, keby sa tento model dokázal uplatniť aj v iných slovenských regiónoch,“ hovorí riaditeľka.

Na rozbehnutie podniku ich motivovali najmä pozitívne príklady zo zahraničia. „Hneď po revolúcii sme chodili do všetkých možných krajín v zahraničí, kde sme mohli vidieť veľa kvalitných služieb,“ spomína Iveta Mišová.

„Keď nájdete prácu, na ktorú sa daný človek hodí, dokáže podávať skutočne plnohodnotné výkony.“

Úver pre neziskovku bol výzvou

Nápad vytvoriť podnik, ktorý bude pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím, bol len začiatkom dlhej cesty. „Prvým míľnikom bol rok 2015, keď sme dostali zelenú na rekonštrukciu budovy. To sme ešte nevedeli, čo nás čaká. Druhou výzvou bolo vybaviť povolenia a následne budovu zrekonštruovať a skolaudovať,“ hovorí. 

Pri rekonštrukcii bývalej školy zistili, že ďalšou výzvou budú financie. „Počas dvoch rokov sme hľadali banku, ktorá ponúkala úver aj neziskovým organizáciám. Bežné banky vám povedia, že na podnikanie nemáte dostatok skúseností. Trvalo nám rok, kým sme banku presvedčili,“ hovorí riaditeľka.

Kto sú to sebaobhajcovia

Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sa učia o svojich právach a povinnostiach s cieľom zväčšiť svoju samostatnosť a nezávislosť.

Prvých zamestnancov získavali postupne, dnes majú zoznam čakateľov

Iveta spomína, že ani so získaním zamestnancov to na začiatku nebolo jednoduché. O tom, že v centre BIVIO budú v dobrých rukách, museli presvedčiť nielen ľudí s mentálnym postihnutím, tzv. sebaobhajcov, ale aj ich rodiny. „Nabrať prvých desať ľudí nebolo spočiatku vôbec ľahké, dnes má centrum dlhý zoznam čakateľov,“ hovorí riaditeľka Iveta Mišová.

Dnes centrum BIVIO neškolí len vlastných zamestnancov. Počas jedného až dvoch rokov sa ľudia v centre pripravujú na prácu v ďalších podnikoch a následne sa posúvajú na otvorený trh práce. Okrem klientov, ktorí sa zaúčajú, sú tu aj zamestnanci so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú pracovnú zmluvu a výplatu. Podľa Ivety sú to práve služby, kde sa ľudia s mentálnym postihnutím vedia uplatniť.

Každý si nájde niečo, v čom podáva plnohodnotné výkony

Ľudia so znevýhodnením nachádzajú v práci sebarealizáciu, tešia sa zo zmysluplne stráveného času a možnosti zárobku. „Šetrím peniaze pre moju budúcu priateľku,“ priznáva jeden zo zamestnancov na otázku, na čo rád míňa financie. „Kúpaliská tiež nie sú lacný špás,“ dopĺňa ho kolega. 

Okrem samotných zamestnancov sa stávajú slobodnejšími aj ich rodiny, ktoré sú od starostlivosti čiastočne odbremenené. „Najkrajšie na našej práci je, keď už po pár mesiacoch vidíme zlepšenie v spôsobe, akým pracujú. Keď nájdete prácu, na ktorú sa daný človek hodí, dokáže podávať skutočne plnohodnotné výkony,“ hovorí.

V práci sú lojálnejší, priami a hovoria pravdu

V centre BIVIO sa ku každému človeku pristupuje individuálne. „Nový zamestnanec si prechádza všetkými našimi prevádzkami. Istý čas je v reštaurácii, potom v kuchyni, napokon v práčovni. Po čase sa ukáže, ktoré činnosti sú preňho najdôležitejšie,“ vysvetľuje riaditeľka.

Podľa Ivety je viacero faktorov, pre ktoré sa oplatí zamestnať ľudí so znevýhodnením. „V práci sú lojálnejší, priami a hovoria pravdu. V podstate stále majú dobrú náladu a tešia sa na prácu. Ďalším motivačným faktorom môže byť pre firmy aj príspevok na zamestnanca.“

CURAPROX ODPORÚČA

Aj ľudia s autizmom sa potrebujú cítiť užitoční. Majo Bednár učí v CURAPROX každý deň nielen seba, ale aj svojich kolegov

Čítajte viac

BIVIO môže svojou návštevou podporiť každý

Počas pandémie sa zatvorili všetky prevádzky zamerané na ubytovanie a gastronómiu a BIVIO nebolo výnimkou. „Museli sme si zobrať úver v banke na to, aby sme nemuseli prepúšťať. Za prvú pomoc sme vďační, no keď si to porovnáme s podporou v okolitých krajinách, vieme, že sa dá viac, keď sa chce. Na Slovensku sa podnikatelia počas pandémie zatiaľ trápili sami,“ hovorí Iveta Mišová.

Najväčšia pomoc by podľa Ivety bola, keby sa na Slovensku zrušili predsudky voči zamestnávaniu ľudí s mentálnym postihnutím a keby tu vzniklo viac podobných prevádzok. Osobnejšiu pomoc pre BIVIO môžete vyjadriť tým, že ich prídete navštíviť, prípadne si spraviť školenie, vzdelávací workshop, svadbu či oslavu jubilea. Akcie a návštevníci sú to, čo centru pomáha prežiť. Pomôcť môžete aj príspevkom na transparentný účet.

O Ivete Mišovej

PhDr. Iveta Mišová je riaditeľkou a spoluautorkou sociálneho podniku a rehabilitačného strediska BIVIO so sídlom v bratislavskej Rači. Iveta je tiež riaditeľkou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, ktoré v roku 2020 oslávilo 40. výročie založenia organizácie. Iveta sa sociálnej práci venuje vyše 20 rokov, hlasovať za Ivetu ako Slovenku roka môžete do 25. augusta na tejto stránke.