Klimatická kríza sa týka nás všetkých a mnohí sa svojím životom a prístupom snažíme podporiť zelené iniciatívy. Stretávame sa s mnohými známymi aj menej známymi pojmami vo vede, v móde, dizajne i v iných odvetviach. Niektoré jedným slovíčkom vyjadrujú zložité procesy a postupy, iné vyjadrujú priaznivý vplyv na životné prostredie a klímu. Náš krátky prehľad vám priblíži zopár z nich.

Klíma

Nazýva sa aj podnebie. Je to dlhodobý režim počasia so všetkými jeho zvláštnosťami, pestrosťou a premenlivosťou, ktorými sa prejavuje na danom území. 

Zdroj: shmu.sk

Klimatická zmena

Ide o zásadný celosvetový problém, ktorý negatívne ovplyvňuje napríklad zdravie ľudí a zvierat, produkciu potravín či ekonomickú stabilitu. Za súčasnú zmenu klímy môžu primárne ľudské aktivity spojené s rastom skleníkového efektu atmosféry. Najviditeľnejším prejavom klimatickej zmeny je globálne otepľovanie. Priemerná globálna teplota vzduchu od začiatku priemyselnej revolúcie, teda za posledných 200 rokov, stúpla o zhruba 1 °C. Na Slovensku od začiatku meraní v roku 1881 vzrástla už o 1,8 °C. 

Zdroj: www.shmu.sk, www.faktyoklime.sk 

Životné prostredie

Dalo by sa povedať, že pod životné prostredie patrí všetko, čo je okolo nás. Zložkami životného prostredia sú najmä neživé zložky, ako ovzdušie, voda, pôda, horniny, a živé zložky, teda organizmy.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Ekológia

Ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky na  riešenie problémov životného prostredia. Trendom dnešnej doby je označovanie výrobkov či služieb za ekologické. Pravdou však je, že ide o environmentálne prijateľné výrobky či služby. Výrobca, resp. poskytovateľ služby sa tým snaží upozorniť na svoj pozitívny vplyv na životné prostredie, aj keď jeho miera je niekedy otázna.

Zdroj: Incien

Enviromentalistika

Environmentalistika je veda, ktorá skúma pôsobenie človeka na životné prostredie a jeho vplyv na ekosystémy. Zaoberá sa ochranou životného prostredia. 

Greenwashing

Tento pojem sa, žiaľ, vyskytuje čoraz častejšie. O čo ide? Mnohé firmy si v súčasnosti uvedomujú tlak, aby sa správali environmentálne zodpovedne a udržateľne. Mnohé však, povedzme si úprimne, naopak, výrazne zaťažujú našu planétu.  No cez marketingové kampane sa spotrebiteľa snažia presvedčiť o svojom pozitívnom vplyve na životné prostredie a klímu. A to je to, čo môžeme nazvať „greenwashing“ alebo doslova „zelené vymývanie mozgov“”.

Zdroj: https://www.ethicalconsumer.org/transport-travel/what-greenwashing

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika sa nazýva aj obehové hospodárstvo. Je to model výroby a spotreby, ktorý je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Zahŕňa zdieľanie, prenájom, opätovné použitie, opravu, renováciu a recykláciu existujúcich výrobkov, komponentov a materiálov tak dlho, ako je to len možné. Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu environmentálne a ekonomicky udržateľného života ľudí na našej planéte.

Zdroj: https://www.incien.sk/

Recyklácia

Pri recyklovaní dávame druhý život použitým materiálom a produktom. Z odpadových zdrojov môžeme opätovne vyrobiť pôvodné produkty alebo ich pretransformovať do niečoho iného. Mnohé materiály však po recyklácii strácajú svoje pôvodné vlastnosti a kvalitu. Vtedy hovoríme o takzvanej downcyklácii.

Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/100849/recyklacia.aspx

Upcyklácia

Upcykláciu by sme mohli nazvať aj lepšou formou recyklácie. Pri upcyklácii sa využije použitý materiál na produkciu vecí s pridanou hodnotou. Tento pojem sa často objavuje práve pri móde a odevnom priemysle. 

Zdroj: https://www.ethicalconsumer.org/fashion-clothing/10-tips-turn-your-back-fast-fashion

Fair trade / Spravodlivý obchod

Fair trade je certifikačný systém, ktorý zaručuje spravodlivé podmienky pre výrobcov, pestovateľov alebo dodávateľov ingrediencií. Toto označenie garantuje, že ľudia, ktorí sa podieľajú na produkte, majú dôstojné podmienky a príležitosť uživiť sa svojou prácou. 

Zdroj: https://www.fairtrade.org.uk/what-is-fairtrade/

Slow fashion / Pomalá móda

Tento pojem označuje postoj k móde a k nakupovaniu oblečenia. Zahŕňa viacero mechanizmov, ako je podporovanie lokálnych či fair trade značiek a značiek férových k životnému prostrediu a klíme. No v prvom rade sa riadi heslom „menej je viac“. Je to opozitum rýchlej módy, ktorá je lacná, nekvalitná, často sa mení a podnecuje zákazníka do pravidelného nákupu. V podobnej filozofii, ako je pomalá móda, je i pomalé cestovanie alebo pomalá gastronómia.

Zdroj: https://www.sustainablejungle.com/sustainable-fashion/what-is-slow-fashion/

Sustainable living / Udržateľný život

Je to životný štýl, ktorého snahou je minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a klímu a, naopak, prispieť k zlepšeniu prostredníctvom pozitívnych zmien. Ide o život v harmónií s prostredím a zdrojmi, ktoré nás obklopujú a ku ktorým pristupujeme zodpovedne.

Zdroj: https://www.sustainablejungle.com/sustainable-living/what-is-sustainable-living/